ถลกโผหุ้นขึ้นไป XD มิ.ย. LPN จ่อขึ้นไป 4 มิ.ย.นี้

251831_2020images4b91918e-bdaf-4700-8b0c-254d8d81aa69

เท่าทันหุ้น-รบงัววิด : ปีปฏิทินหลักทรัพย์ประมวญขนมจากกองกลางจดทะเบียนรุ่งอรุณขึ้นไปเครื่องหมาย XD ประกบท้องตลาดเสาทรัพย์ฯ รอบเดือน มิ.ย.63 พบแหวหุ้น LPN จ่อขึ้น XD 4 มิ.ย.ตรงนี้ 1 มิ.ย. ACE XD หุ้นเว้น 0.03 บาท เงินปันผลขนมจากผลกำไรสะสม จ่ายวันที่ 15 มิ.ย.63 HREIT XD หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วย.ค.63) ปันผลขนมจากกำไรสุทธิ จ่ายวันที่ 26 มิ.ย.63 SPF XD หุ้นเว้น 0.30 พระบาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 มี.คมันสมอง63) เงินปันผลจากกำไรสุทธิกับผลประโยชน์สั่งสม จับจ่ายใช้สอยวันที่ 19 มิ.ย.63 2 มิ.ย. CTARAF XD เอกสารถือหุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วยมันสมองค.63) ปันผลขนมจากกำไรสุทธิ จับจ่ายใช้สอย 19 มิ.ย.63 IMPACT XD เอกสารถือหุ้นละ 0.05 บาทา (รอบ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.63) ปันผลจากกำไรสุทธิ จับจ่ายใช้สอย 19 มิ.ย.63 KPNPF XD ใบหุ้นเว้น 0.088 พระบาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วยมันสมองคมันสมอง63) ปันผลจากกำไรสุทธิ จ่าย 19 มิ.ย.63 MJLF XD เอกสารถือหุ้นละ 0.10 บาทา (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วย.ค.63) ปันผลจากกำไรสุทธิด้วยกันกำไรสั่งสม จับจ่ายใช้สอย 19 มิ.ย.63 4 มิ.ย. LPN XD หุ้นเว้น 1.00 บาท ปันผลจากผลกำไรสั่งสม จับจ่าย 19 มิ.ย.63 WHABT XD ใบหุ้นเว้น 0.146 บาทา (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วย.ค.63) ปันผลขนมจากกำไรสุทธิ จ่าย 23 มิ.ย.63 9 มิ.ย. HPF XD หุ้นละ 0.095 บาทา (รอบ 1 ม.ค. – 31 มี.คมันสมอง63) เงินปันผลขนมจากกำไรสุทธิ จ่าย 29 มิ.ย.63 M-I XD เอกสารถือหุ้นเว้น 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 มี.คมันสมอง63) ปันผลขนมจากกำไรสุทธิ จับจ่ายใช้สอย 26 มิ.ย.63 MNIT2 XD ใบหุ้นเว้น 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วยมันสมองค.63) ปันผลขนมจากกำไรสุทธิกับผลกำไรสะสม จับจ่าย 25 มิ.ย.63 MNRF XD หุ้นละ 0.04 บาทา (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วยมันสมองค.63) เงินปันผลจากกำไรสุทธิกับผลประโยชน์สะสม จับจ่ายใช้สอย 25 มิ.ย.63 M-PAT XD หุ้นเว้น 0.02 บาทา (รอบ 1 ม.ค. – 31 ประกอบด้วย.คมันสมอง63) ปันผลจากกำไรสุทธิ จ่าย 29 มิ.ย.63 M-STOR XD เอกสารถือหุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 มีมันสมองค.63) เงินปันผลขนมจากกำไรสุทธิ จับจ่าย 26 มิ.ย.63 สิบเอ็ด มิ.ย. LHK XD หุ้นละ 0.10 พระบาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 – 31 ประกอบด้วย.ค.63) เงินปันผลจากกำไรสุทธิ จับจ่ายใช้สอย 10 ส.ค.63