ถลก 4 ธีมการลงทุน รับประโยชน์พื้นโลกเปลี่ยนขนอง COVID-19 ระบาด

249952_2020images211655c3-3f98-4dd6-a059-5f8b3c013ba3

เท่าทันเอกสารถือหุ้น –รบวัววิด –แกนกลางพินิจพิจารณาเศรษฐกิจและกลเม็ดทิสโก้ ยกขึ้น 4 ธีมออกทุนรับประโยชน์ปฤษฎางค์ COVID-19 กระจัดกระจาย ติดสอยห้อยตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค แนะนำเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน รวมถึงเอกสารถือหุ้นหมู่หุ่นสมองกล, ระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ, เฮโลลธ์เอาใจใส่, อีคอมเมิร์ซ การศึกษาเล่าเรียนออนไลน์ กับสรุปสุวรรณเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงขนมจากสภาวะเงินเฟ้อ หัวหน้าคมศร ประกอบเอาท์พุต หัวหน้าศูนย์พินิจพิจารณาเศรษฐกิจและเล่ห์เหลี่ยมทิสโก้ (MrมันสมองKomsorn Prakobphol, Head of Economic Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit : TISCO ESU) ประเจิดประเจ้อแหว งานระบาดสิ่งของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานที่แพร่สะพัดไปทั่วโลก มีผลประกบกันอย่างหนักรวมหมดมุขด้านเศรษฐกิจและเข้าสังคม ด้วยกันพฤติกรรมสรรพสิ่งประชาชน ท่ามกลางเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว แกนกลางวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลเม็ดทิสโก้ กะแหวถัดจากนี้จักประกอบด้วย 4 ธีม (Theme) การลงทุนสถานที่กะตวาดจะรับประโยชน์จากแบบสร้างเศรษฐกิจแหล่งหล้าและความประพฤติแห่งหนปรับเปลี่ยนไปพระขนองงานระบาดสิ่งของ COVID-19 ดังนี้ 1. ธีมความสามารถแห่งการส่งเสริมเศรษฐกิจ ขนมจากมาตรการ Lockdown เพื่อที่จะจำกัดงานกระจัดกระจายของ COVID-19 ส่งผลแบ่งออกเศรษฐกิจเซาไปทั่วโลก เพราะว่าเขตธุรกิจจำเป็นจะต้องสูญเสียรายได้เยอะแยะ ขณะที่ประชาชนมากมายเลี่ยนมนุษย์กลายเป็นคนตกงาน ภาครัฐแล้วก็ใช้คืนกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจรวมหมดด้านการเงินและการเงิน เพื่อเอาใจช่วยแบ่งออกกิจธุระรอดชีวิตกับพิทักษ์การเสี่ยงในที่หมู่การคลังไม่แบ่งออกขยายจากไปจนเกิดรุนแรง หมายรวมเอื้อเฟื้อข้างผลประโยชน์ต่างๆ แก่กลางเมืองช่องว่างงานกับฉีกรายได้ แบ่งออกสามารถใช้ชีวิตถัดจากได้ กับป้องกันปัญหาสังคมในที่ระยะยาว เหตุฉะนี้ ความสามารถในที่การกระตุ้นเศรษฐกิจสรรพสิ่งภาครัฐบาล จึงครอบครองปัจจัยหลักที่จะป้องกันความเสียหายประกบเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งจักดำรงฐานะสิ่งของพิพากษาว่าประเทศไหนจักสามารถฟื้นได้แจ้นจากรุนแรงโอกาสนี้ เพราะว่าประเทศสถานที่ประกอบด้วยความเป็นต่อด้วยกันความอ่อนตัวในงานใช้หลักการส่งเสริมเศรษฐกิจ ได้แก่ สหรัฐฯ กับเมืองจีน ดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยข้อดีขนมจากงานสถานที่วงศ์สกุลเงินตราดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยบรรดาศักดิ์เป็นทุนสำรองระหว่างชาติ กับสมมติว่าเปรียบเทียบกับดักหมู่ประเทศพัฒนาแล้วพร้อมกัน อาทิ ญี่ปุ่นด้วยกันยุโรปต่อจากนั้น พบแหวสหรัฐอเมริกา อีกทั้งหรูหราหนี้สินทั่วไปที่ต่ำ ด้วยกันสัดส่วนของงบประมาณสรรพสิ่งธนาคารกลางพอเปรียบเทียบกับดัก GDP อีกทั้งแย่ด้าวอื่น จึงมีความยืดหยุ่นในที่การส่งเสริมเศรษฐกิจรวมหมดในที่ข้างการคลังและการเงิน ซีกประเทศจีนยังมีหนี้สินธารณะต่ำ และไม่ไหวพึ่งพาแหล่งเงินทุนขนมจากนอกแดน ระหว่างที่หลักการการคลังค่อนข้างเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นเหตุให้ประเทศจีนประกอบด้วยความยืดหยุ่นในงานใช้แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจคว้าอีกเต็มแรง กับแนะนำปันออกหลีกเลี่ยงการลงทุนในพวกละตินอเมริกา เพราะว่ามีเรื่องมีราวการขาดดุลกระแสรายวันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศหลักพาการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกินของใช้แห่งหนราคาตกต่ำทำให้จำเป็นจะต้องพึ่งพิงแหล่งราคาซื้อจากต่างชาติ ซึ่งถือเอาดำรงฐานะความจำกัดแห่งงานสร้างหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. ธีม Deglobalization หรือไม่ก็การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์ ดำรงฐานะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการเมืองหัวนอนปลายตีนขนมจากกระแสงานต้องการสรรพสิ่งประชาชนในประเทศสถานที่พัฒนาต่อจากนั้น แห่งหนไม่ชอบใจกับงานย้ายโคนการผลิตเจียรอีกทั้งประเทศสถานที่มีคุณค่าพลังอำนาจเสื่อมลง ซึ่งส่งผลประกบกันประกบชาติชั้นวรรณะกำลังแรงงาน ในขณะที่เจ้าของกิจการด้วยกันผู้ลงทุนกลับมาได้ประโยชน์ขนมจากทุนเดิมการผลิตแห่งหนไม่ผิดลงอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเริ่มเห็นได้ชัดตั้งแต่มติมหาชน Brexit ในที่พรรษา 2559 ด้วยกัน 2561 สถานที่ผู้ปกครองกระทบัลด์ ทรัมป์ เริ่มสงครามการค้ากับจีนพร้อมด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าหลายละลอก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายกกการผลิตในมากมายอุตสาหกรรม งานระบาดสิ่งของ COVID-19 เลิศประสบความสำเร็จเน้นจดความเสี่ยงของการใช้คืนวัตถุดิบและเครื่องประกอบแห่งหนจำเป็นต้องนำเข้าจากมากมายแดน ด้วยกันประสบความสำเร็จเร่งแนวทาง Deglobalization แบ่งออกว่องเพิ่มขึ้น จากตลอดเนื้อความพพนักงานตรวจตราสรรพสิ่งภาคงานสถานที่จำต้องขจายความเสี่ยงเช่นกันการย้ายฐานการผลิต และภาครัฐบาลที่มีแนวโน้มที่จะชดใช้หลักการกีดกันทางการค้าและการปกป้องกิจธุระในประเทศแห่งหนเข้มข้นขึ้น “เอกสารถือหุ้นที่จะรับประโยชน์จากธีมนี้ ตัวอย่างเช่น มายากลุ่มหุ่นสมองกล (Robotic) และ ระเบียบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ด้วยเหตุที่การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์ จักส่งผลแยกออกประกอบด้วยงานขนย้ายฐานการผลิตหวนกลับไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว พอให้กกการผลิตอยู่จวนผู้ใช้งอกงาม เพราะว่าจะใช้คืนหุ่นสมองกลและเครื่องกลเพื่อจะทดแทนพลังงานคนวงในประเทศพัฒนาแล้วสถานที่สมควรพลังอำนาจสูง ขณะเมื่อพวกด้าวแห่งหนเกิดของซื้อของขายเพื่อที่จะส่งออกเป็นสำคัญแต่ว่ามีสัดส่วนในประเทศขนาดเล็กอาจชำรุดทรุดโทรมผลดีจากงานย้ายฐานการผลิต อาทิ แหลมทอง มาเลเซีย ครอบครองต้น” ผู้เป็นใหญ่คมสันธนู บอก 3. ธีมความมั่นคงทางการเงิน ขนมจากงานชดใช้แนวทางการคลังขนาดใหญ่เพื่อจะปลดเปลื้องผลกระทบกระเทือนสรรพสิ่ง COVID-19 อาทิ งานแบ่งแยกทรัพย์สมบัติกับผู้ว่าราชการจิกปีกาน งานหวังผลประโยชน์จากภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นสิ่งของเขตกลางเมือง ซึ่งอาจมีผลต่อการเสียดุลการค้างบบัญชีอย่างต่อเนื่อง กับตกเป็นการเสี่ยงประกบความคงตัวทางการเงินในที่ระยะยาว นอกจากนี้ เมื่อใช้คืนร่วมกับแนวทางการคลังคลายเครียด เป็นต้นว่า การลดดอกเสื่อมถอย และอัดฉีดสภาพคล่องจากธนาคารกลางผลรวมหลาย คงจะสนับสนุนให้เงินแน่นกลับมาเพิ่มพูนคว้าในอนาคต “ผิสภาวะเงินเฟ้อหวนกลับเพิ่มขึ้นดำเกิงในขณะที่เศรษฐกิจอีกต่างหากทุพพล จะเป็นเหตุให้ภาครัฐจำต้องถอนหลักสนับสนุนเศรษฐกิจไก่โห่ เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจไปสู่สถานะที่เป็นอยู่ ‘เศรษฐกิจสะดุดตะลึง’ (Stagflation) ลงความว่ามีอัตรางานตกงานสูงด้วยกันเงินเฟ้อดำเกิง ในกรณีนี้แนะนำแยกออกถือสุวรรณซึ่งครอบครองสินทรัพย์สถานที่ให้ผลทดแทนชดเชยเงินเฟ้อได้ดี เพื่อที่จะขจรขจายความเสี่ยงสิ่งของท่าเรือการลงทุน และหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เพราะว่ามีกรรมสิทธิ์ผลกระทบจากอัตราค่าดอกเบี้ยสถานที่เพิ่มขึ้นแห่งอนาคต”หัวหน้าคมธนูรายงาน 4. ธีมความเปลี่ยนแปลงความประพฤติ COVID-19 รีบแบ่งออกก่อกำเนิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสิ่งของกลางเมืองในที่วงกว้าง เป็นต้นว่า การให้ความสำคัญกับดักงานสอดส่องอนามัย งานใช้คืนเทคโนโลยีสถานที่เอาใจช่วยอำนวยความสะดวกในที่ชีวิตประจำวัน กับธุรกิจด้วยกันเรียนนอกสถานที่ โดยใบหุ้นแห่งหนรับประโยชน์ได้แก่มายากลุ่ม เฮโลลธ์ใส่ใจ (Health Care), อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) และการเรียนรู้ออนไลน์ (Edutainment) เป็นต้น