ประทุโปรเจกต์รอบบุรีงานบิน CK-STECงานพุ่งชนต่อ

257783_2020images9b27783c-32d5-4434-b51d-fe0a364e7dc0

ทันเอกสารถือหุ้น – สู้งัววิด – โปรเจกต์ผุดซ้ำๆๆ กพอ. หมายเฉพาะปฏิรูปพื้นที่มยูข 30 กม.รอบบุรีการเหาะฯ สั่งกระทรวง DE นำร่องประทุ“แคว้นส่งเสริมอุตสาหกรรมกับของใหม่ดิจิทัล” ครบครันเสาะหาผ่อนปรนนักธุรกิจเข้าด้าว นักวิเคราะห์แสดงการงานจ่อหมวดรับเหมาแนะแนวสะสม CK เป้า 25.90 บาท, STEC แห่งหน 23.20 ตีน, UNIQ 7.20 บาท, SEAFCO เป้า 6.24 บาท และ PYLON ที่ 5.10 ตีน ดร.คในิศ ประกายไฟจังหวัดสุพรรณบุรี เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตปฏิรูปเลิศท้องที่บรรพ์ หรือว่า EEC เปิดเผยคราวหลังการประชุมคณะกรรมการหลักแคว้นปฏิรูปเลิศอาณาเขตบรรพ์ หรือไม่ก็ กพอ. ตวาด คณะทำงานสิงสู่ระหว่างตรวจสอบการพัฒนาเนื้อที่รัศมี 30 กิโลรอบๆเมืองงานเหาะอาณาเขตบูรพา สนามบินอู่ต่อเรือเรือสำเภา เพราะสิงสู่ระหว่างสืบสวนขีดคั่นเนื้อที่เพื่อจะการพัฒนา ยิ่งไปกว่านี้ที่ประชุมได้มาปรึกษาถึงหลักการการลดหย่อนงานเดินทางเข้าไปด้าว แจกกับดักหมวดนักธุรกิจ (Business Bubble) เฉพาะผู้สร้างอุตสาหกรรมในเนื้อที่ EEC เพราะงานดั้นด้นเข้าประเทศจักเป็นไปตามวินัยที่แหมะไว้ณงานขัง 14 เวลากลางวัน แต่ว่าคงผ่อนปรนระยะการจองจำ แยกออกสามารถจัดการข้างเอกสารได้เจาะจงในพื้นที่ควบคุม เนื่องจากหมู่ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ EEC จากประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น หอการค้าประเทศญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce : JCC) กับองค์การจรรโลงการค้าต่างด้าวสรรพสิ่งประเทศญี่ปุ่น ETRO) ท้องที่งานจากสาธารณรัฐเกาหลี กับแดนอื่นสถานที่ยุ่งเกี่ยวกับดักอาณาเขตอุตสกระฉอกรรมควันคว้ายื่นรายงานถึงภาครัฐบาลขอร้องผ่อนคลายการเดินทางเข้าไปประเทศ เพื่อที่จะจุดประสงค์มุขธุรกิจ หมายรวมงานส่งช่างเทคนิคเข้าสืบสวนซ่อมบำรุงเครื่องกลในอุตสาหกรรม และเพื่อจะสนับสนุนการลงทุนแห่งเนื้อที่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนปฏิรูป “แคว้นส่งเสริมอุตสาหกรรมกับนวัตกรรมดิจิทัล” (EECd) เพราะมุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อจะเศรษฐกิจและเข้าผู้เข้าคน สารภาพไปทำ เพื่อที่จะรองรับการลงทุนเทคโนโลยี 5G จากต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนสถานที่แยแสเข้าร่วมพัฒนาครอบครองจำนวนมาก “ยินยอมพร้อมใจแหวไตรมาส 2/2563 ตรงนี้เศรษฐกิจไทยจะมีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนขนมจากวัวตัก-19 เต็มแรงเต็มที่ ซึ่งเป็นดวงต่ำสุดสิ่งของ GDP พรรษาตรงนี้จากนั้น กับจักทยอยฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ซึ่งรัฐบาลก็เร่งอำนวยความสะดวกกับภาคเอกชนทุกปีก พอให้การเคลื่อนที่การงานติดเครื่องถัดไป ในระยะสั้นดีฉันก็จำต้องประคองเศรษฐกิจในประเทศเช่นกันการลงทุน-พัฒนา เตรียมการความพร้อมพอเศรษฐกิจคืนสติ นักลงทุนก็เข้ามาให้ทุนคว้าเร็วเพราะว่าสาธารณูปโภคดีฉันครบถ้วนสิ้นต่อจากนั้น” อยู่ยงเป้ายอดขอเกี่ยว BOI สถานที่ 1 ล.ล. ดร.คณิศ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการจรรโลงการลงทุน ไม่ก็ BOI ยังคงเป้านิ่งยอดขอเกี่ยวส่งเสริมการลงทุนนวชาตทั้งปี 2563 เก็บที่ 1 เลี่ยนกล้อนบาทาแต่ว่าตอน 5 จันทราเริ่มแรกของพรรษา 2563 จะบอกข่าวสารคำร้องณภาพรวมลดลง 27% และณพวก EEC ลดน้อยลง สิบ% จากปัญหางัวตัก-19 เพราะว่าแดนแห่งหนยังคงจัดแสดงความสนใจที่จะเข้าลงทุนยังคงครอบครอง เมืองจีน, ญี่ปุ่น, และประเทศสิงคโปร์ “จอมที่มีสิทธิ์การยินยอมยังคงดำรงฐานะหมวดอุตสาหกรรมเดิมที เสียแต่ว่ารัฐบาลยังคงต้องการพวกอุตสาหกรรมใหม่อย่างอุตสาหกรรมการแพทย์, อากาศยาน, กระบิลโดยอัตโนมัติกับหุ่นสมองกล, ดิจิทัล, กับเทคโนโลยีชีความงามพ ซึ่งทาง BOI ก็จำต้องจากไปทำการบ้านว่าจะตรึงใจหมู่อุตสาหกรรมนวชาตกลุ่มนี้แจกเข้ามาลงทุนได้มาอย่างไร” สนับสนุนการงานพวกรับเหมา นงคราญแสงไฟฟ้าดา ปลั่งมณี ผู้อำนวยการฝ่ายพินิจพิจารณาหลักทรัพย์ หยวนต้า (แหลมทอง) จำกัด (หมู่ชน) พยากรณ์จักประกอบด้วยจำนวนเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้าง อย่างกับ 1.76 แสนโล้นบาทา สิงสู่แห่งอุตสาหกรรม ภาครัฐจะหวนกลับให้ความสนใจการยันการพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน ทำเอาริมกาลเวลาของการงานแข่งขันแห่งหนคั่งค้าง มีความชัดเจนสมบูรณ์ ส่งผลดามการขจายการงานรวมหมดในพวกผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และรับเหมาฐานราก แจกมีงานสารภาพการงานใหม่ทวีสรรพสิ่งหมู่สะท้อนจากไปอีกต่างหากการเติบโตสิ่งของผลประกอบการข้างหน้า ฝ่ายพินิจพิจารณา ชี้นำนำ“ทยอยสะสม” ใบหุ้นหมวดรับเหมา ซึ่งทำนายว่าจำนวนรวมจักทยอยมากขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2564 โดย CK ราคาสมควร 25.90 บาทา, STEC สนนราคาสมน้ำสมเนื้อ 23.20 ตีน, UNIQ ราคาเหมาะสม 7.20 บาท, รวมทั้ง SEAFCO สนนราคาสมน้ำสมเนื้อ 6.24 ตีน และ PYLON สนนราคาสมควร 5.10 บาทาแห่งหนมีโอกาสสารภาพธุรกิจโครงสร้างรองรับ