“ไร้ท์เท่าทันเน็ลลิ่ง” จะจับหุ้นส่วนเข้าไป SET ขาย IPO 300 เลี่ยนหุ้น,ระดมทุนคลายธุรกิจ

259546_2020images1e8fe702-5df0-413e-84e9-fe2dcd42fbac

เท่าทันหุ้น-รบพุ่งงัวตัก : บริษัท สิ้นไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ขีดคั่น (ฝูงชน) ไม่ก็ RT จะจับหุ้นส่วนเข้าไปตีทะเบียนณท้องตลาดหลักเขตทรัพย์ฯ (SET) โดยเสนอขาย IPO ผลรวม 300 ล้านใบถือหุ้น หรือ 27.27% สิ่งของผลรวมหุ้นปกติที่คลอดกับเรียกหาชำระหลังจากนั้นทั้งสิ้น ราคาพาร์หุ้นเว้น 0.50 เท้า เพราะว่าได้มารังสฤษฏ์จ่ายกงสี อ่อนสซวดเซท โปร แมเนจเม้นท์ ขีดคั่น ครอบครองกุนซือทางการเงิน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ได้มายื่นต้นฉบับกะหมอกลิ่งประกบสำนักงานคณะกรรมการคุมหลักทรัพย์กับตลาดหุ้น(ก.ล.ต.) เพื่อจะขอประทานเสนอขายหุ้น IPO ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะทรัพย์สินแห่งคว้าจากงานระดมทุนจะใช้ประโยชน์ดำรงฐานะเงินทุนแห่งระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้และซอฟแวร์, ครอบครองทุนทรัพย์ที่เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ, ดำรงฐานะทุนทรัพย์ณการก่อสร้างเรือนซ่อมกับตึกเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่นวชาต กับใช้เป็นเงินหมุนเวียนณงานดำเนินการทำงาน ไร้ท์เท่าทันเน็ลลิ่ง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้างการทำงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่จำเป็นต้องสิงสถิตความชำนาญด้วยกันเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้นว่า การก่อสร้างอุมงค์ การทำงานระเบิดก้อนหิน การทำงานขุดเพราะว่าเปล่าชดใช้ระเบิด ธุรกิจปรับปรุงบ่อแร่ การทำงานเจาะสำรวจ การทำงานคอนกรีตแบบสร้าง การทำงานวิศวกรรมโยธาสาธารณะด้วยกันการทำงานด้านธรณีวิทยา โดยปัจจุบันมีการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 5 ชนิด มี งานก่อสร้างน้ำขาวแตงโมค์และโครงสร้างใต้ดิน, งานก่อสร้างเขื่อน, งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ, การก่อสร้างศิราผลุบใต้ดินกรรมวิธีรุนท่อกับกรรมวิธีเจาะและดึงดูดศิรา กับการก่อสร้างปีกอื่นๆ เป็นต้นว่า การงานปกปักรักษาด้วยกันเพิ่มพูนเสถียรภาพทางลาด ธุรกิจขุดพื้นดินกับก้อนหิน ทั้งต้นร่างใช้ปะทุและไม่ใช้ปะทุ การทำงานขุดตรวจภูมิวิทยา การทำงานซ่อมแซมโครงสร้างรองรับด้วยกรรมวิธีอัดฉีดธารวัย ธุรกิจบ่อแร่ การงานถนน ธุรกิจประตูระบายน้ำ และการงานแปะรางรถไฟ เพราะว่าข้อมูลออกดำเนินงานของกงสีที่ตอนปี 2560-2562 ประกอบด้วยเงินรายได้ร่วมอยู่แห่งหน 2,503.43 กล้อนบาท 1,889.68 ล้านบาท และ 2,366.26 กล้อนบาทาเป็นลำดับ แบบสร้างผู้ถือหุ้นสรรพสิ่งกงสี 5 วรรณะแต่ต้น มี อธิปชวลิต ทะนุถนอมแดน มีหุ้น 22.14% ภายหลัง IPO ส่วนสัดลดเหลือ 16.10% ถัดจากลงมาเป็นต้นว่า นางงามขวิดาพร เบรย์ ถือหุ้น 11.31% ภายหลังลดเหลือ 8.23%, ทุ่งนากระทรวงยุติธรรมนวุฒิ คิรินาวิน มีหุ้น 7.75% ทีหลังเหลือ 5.64%, ทุ่งนากระทรวงยุติธรรมีรยุทธ ยกศิลปะ มีหุ้น 5.80% ทีหลังหลงเหลือ 4.22% ด้วยกันอธิปปฤษดาโพกหัวธ์ พกระเป๋าแห้งความสามารถ มีหุ้นส่วน 3.17% คราวหลังเหลือหลอ 2.30% **ถกแผนการลงทุนในภายหน้า ส่วนแผนในภายหน้า หุ้นส่วนมีแผนการลงทุนณกระบิลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟตืแวร์ เพื่องานพินิจพิจารณาข้อมูล กับการแสดงข้อมูลออกข้อมูลแห่งซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณการ 2 โล้นบาท, การลงุนที่ซอฟต์แวร์ด้านการ Automation และ Robotic Process Automation (RPA) ซื่งเป็นซอฟต์แวร์แห่งสนับสนุนจัดการระบบงานพิมพ์ภาพร่าง ดิจิทัล ทำเอาการดำเนินงานข้างงานพิมพ์ว่องไวเพิ่มขึ้น กะจักใช้ทุนรอนประมาณการ 2 โล้นบาทา การลงทุนแห่งซอฟต์แวร์ด้านการบริหารแผน แผนการ Project Management Software เพราะโปรแกรม Oracle’s Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management กับรายการ Microsoft Project ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เพื่อการปกครองแผนแห่งหนสมรรถใช้เป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปกครองว่าการแจกเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว มีมูลคุณค่าออกทุนประมาณการ 2 กล้อนบาทา การลงทุนณ แห่ง Geotechnical Software เพราะว่าจะแยกชุดรายการคลอดเป็น 2 หมู่ คือ หมู่โปรแกรมสารพัดประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ความคงตัวด้วยกันดีไซน์โครงสร้างปีกวิศวกรรม อาทิ ธุรกิจโครงสร้างใต้ดินรวมหมดชั้นตื้นเขินกับลึก การงานโครงสร้างบนบานวรรณะดิน ด้วยกันการงานตีนลาดเท เป็นอาทิ เช่น รายการ MIDAS GTS NX รายการ ITASCA UDEC 7.0 กับพวกโปรแกรมด้วยวิเคราะห์ความมั่นคงและดีไซน์การงานตีนลาดเทปฐพี/ หินเละ เช่น รายการ MSE Wall รายการNailed Slope โปรแกรม Gabion รายการ Anti-Slide Pile รายการ Spread Footing มีมูลค่าให้ทุนกะ 2 โล้นบาทา การลงทุนแห่งอากาศยานสิ้นไร้คนขับ หรือว่าโดตะลีตะลาน เพื่อที่จะใช้คืนที่การทำงานสร้างแบบแผนผังการตรวจตราที่ดินกับการสร้าง งานชดใช้เทคโนโลยีทางอากาศจะเป็นเหตุให้ทุ่นเวลาด้วยกันทุนคว้าจัง มีมูลคุณค่าการลงทุนประมาณ 0.50 โล้นบาท กับการลงทุนณรองแขนที่ืเพื่อที่จะใช้คืนที่การควบกำกับการงาน เครื่องมือแห่งใช้ตรวจสอบรองมือที่ืด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย มีมูลคุณค่าให้ทุนประมาณ 1.50 โล้นเท้า เช่นนี้การลงทุนข้างต้นมีมูลคุณประโยชน์การลงทุนรวมประมาณ สิบ ล้านบาท เพราะว่ามีแหล่งเงินทุนมาจากงานขายใบถือหุ้น IPO ทั้งปริมาณ กับมีกาลเวลาการลงทุนที่ปี 2563-2565 นอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วยการลงทุนแห่งเครื่องกล ด้วยกันยานพาหนะ กับเครื่องอุปกรณ์ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพณธุรกิจจ่ายเจริญ จักชดใช้งลงทุน 180 ล้านบาทา อู่เงินมาจากใบหุ้น IPO และเงินกู้ขอยืมจากสถาบันการเงินอีกบางส่วน สมัยออกทุนณปี 2563-2565 การก่อสร้างอาคารแก้ด้วยกันโรงเรือนหยุดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใหม่ เพื่อจะรับการขยายการงานและบริเวณงานให้บริการที่จะทวีคูณภายหน้า ประมาณจะใช้งบให้ทุนประมาณ 10 ล้านบาทเพราะว่าจักริเริ่มก่อสร้างข้างในพรรษา 2564 แหล่งเงินมาจากขายใบหุ้น IPO ทั่วปริมาณ