‘ABM’กลับผลกำไรฤทธิ์504% กรูเดอร์เอ่อ-รอคอยส่ง5หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัม

247920_2020images749444dd-7d0b-491e-a42a-beb36e848704

เท่าทันเอกสารถือหุ้น-สู้วัววิด – ABM งบประมาณไตรมาสเริ่มแรกกลับผลประโยชน์ฤทธิ์ 504.45% ยอมรับทรัพย์เข้ากระเป๋ารถเมล์ 19.54 กล้อนพระบาท บ่งชี้กรูเดอร์เอ่อล้นล้น ยอดขาย 3 ดวงจันทร์จำเดิมโต 238.36% ฝั่งผู้บริหารแตกออกมีออร์เดอร์คอยส่งออกในที่3 เดือน 3/63 จำนวนรวม 5 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัม มั่นใจยอดจำหน่ายลงมาติดสอยห้อยตามวางแผน 1.8 โพกโล้นบาท ปรารถนาไสผลงานตลอดปีกลับทด อธิปหมายปองธรรมะ ด้าวมณเฑียรเก่าแก่ ถัดลงมากรรมการผู้จัดการ กงสี ทวีปเอเชีย ไบโอแมส กำหนด (กลุ่มชน) หรือว่า ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาด้วยกันจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล ประเจิดประเจ้อตวาดผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ยุติวันที่ 31 มีนาคม 2563 หุ้นส่วนมีรายได้ขนมจากงานซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้วยกันงานให้บริการอยู่ที่ 522.80 เลี่ยนตีน พอเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันกับปีกลาย 313.19 เลี่ยนพระบาท เพิ่มขึ้น 66.93% ด้วยกันกำไรสุทธิขนมจากส่วนแห่งหนดำรงฐานะสิ่งของกงสีใหญ่สถานที่ 19.54 เลี่ยนบาท เมื่อเทียบกับตอนเดียวกันกับปีก่อนขาดทุน 4.83 เลี่ยนตีน พลิกมีผลประโยชน์ 504.45%ซึ่งเกิดจากการดำเนินการงานธรรมดาๆของกงสีทั้งขนมจากยอดจำหน่ายรวมสถานที่ปรับนิสัยสูงศักดิ์ขึ้นและการดำเนินการเงินลงทุนที่ทุเลา ยอดจำหน่ายข้างนอกดีด เพราะผลรวมการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลโดยทั่วไปสิ่งของหุ้นส่วน ในไตรมาส 1/2563สิงสู่สถานที่ 1.6 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 31.78% เมื่อเปรียบเทียบกับดักช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะจำนวนรวมงานค้าเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานซื้อขายขนมจากต่างด้าวเป็นสำคัญ ทั้งนี้จำนวนรวมการจำหน่ายในประเทศในที่ไตรมาส 1/2563 สิงสู่แห่งหน 1.06 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัม ลดน้อยลง 1.95% เมื่อวัดกับดักช่วงเดียวกันของปีก่อนขนมจากผลรวมการซื้อขายแมกเฉาะลดลง ทั้งที่ราคาขายแมกสับที่สูงขึ้นไปปริมาณการจำหน่ายในประเทศทวี ขณะเดียวกันผลรวมงานค้าจากต่างชาติสิงสู่แห่งหน 5.9 โพกตัน ในไตรมาส 1/2563ทวี238.36%ซึ่งเพิ่มขึ้นขนานใหญ่เมื่ออุปไมยกับช่วงเดียวกันสรรพสิ่งปีกลาย จากการส่งออกค่าคบไม้เฉาะสถานที่เริ่มประกอบด้วยการส่งออกตั้งแต่ณ3 เดือน 3/2562ทำให้ผลรวมการค้าขนมจากต่างประเทศโขขึ้นไปชนิดมีความนัยประธาน ระหว่างที่แนวไตรมาส 2/2563 กงสีคาดกิจธุระกับผลประกอบการจักปรับพฤติกรรมน้อยลง พอเปรียบเทียบกับดัก3 เดือน 1/2563 เพราะว่าหุ้นส่วนมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบขนมจากงานแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโพง-19 เป็นเหตุให้การติดต่อสินค้าแบ่งออกกับดักผู้ใช้ประกอบด้วยความติดขัดทั้งการส่งมอบในประเทศกับต่างประเทศ กักออร์เดอร์รอส่ง กระนั้นก็ตามกงสีคะเนงานจักหวนกลับไปสู่ประสาสามัญณ3 เดือน 3 ด้วยกันไตรมาส 4 ปัจจุบันกองกลางมีคำบัญชาจับจ่าย (ออเดอร์) จากลูกค้าต่างชาติ กับรอส่งออกรวม 5 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัม เพราะเตรียมการจักมอบในที่ไตรมาส 3/2563 จำแนกครอบครอง ผลิตผลเชื้อเพลิงกระตะแคงกะลาปาล์มปริมาณ 2 หมื่นตัน กับกิ่งไม้เฉาะปริมาณ 3 หมื่นตัน เพราะด้วยแนวยอดขายทั้งปี 2563 กงสีคาดจักเพิ่มขึ้นลงมาประกบกันแห่งหน 1.8 โพกผ้าเลี่ยนพระบาท ซึ่งเป็นไปตามจุดหมายปลายทางแห่งหนวางไว้ด้วยกันมีโอกาสอาจจะ จากปีก่อนมียอดจำหน่ายแห่งหน 1.33 โพกหัวโล้นพระบาท เพราะยอดจำหน่ายแห่งหนเพิ่มขึ้นจะมาจากผลรวมการจำหน่ายที่เจริญดำเกิงขึ้นณแนวเดียวกัน เกี่ยวกับการก้าวหน้าแห่งหนเพิ่มขึ้นจะมาจากยอดจำหน่ายของซื้อของขายทุกๆประเภทตลอด ยอดขายจากกะลาปาล์ม ยอดขายขนมจากกิ่งไม้เฉาะ ด้วยกันยอดขายขนมจากวู้ดพาเลซ กงสีจะบากบั่นส่งเสริมผลประกอบการในปีนี้แยกออกกลับมาดำรงฐานะบวก ขนมจากสิ้นปี 2562 กงสีส่งผลเข้าเนื้อ 15.66 โล้นบาท เพราะหุ้นส่วนได้มาควบคุมเงินลงทุนณการดำเนินการแยกออกลดลง ประกอบกับในที่ชันษานี้หุ้นส่วนจะไม่มีค่าจับจ่ายยอดเยี่ยม หรือว่าการจัดตั้งขึ้นจองหนี้เสีย ทำให้หุ้นส่วนเห็นว่าต้นทุนณปีนี้จะปรับนิสัยลดน้อยลงจังครั้นวัดกับปีก่อน