ABMลุ้นงบโค้งแต่ต้นกลับบวก โชว์ยอดจำหน่าย2ดวงเดือนโต66%

238534_2020images8fe071f1-cb18-47cd-ae63-2fbe2979d97a

เท่าทันใบถือหุ้น – รบงัววิด – ABM ส่งสิกข์งานไตรมาสจำเดิมร้อนแรง มีลุ้นกลับด้านทด ปฤษฎางค์ยอดจำหน่าย 2 ดวงเดือนปัด 66% ประกบกัน 5.5 หมื่นตันจากปีก่อน เพ่งมองโกยรายได้ชันษา 63 แห่ง 1.8 โพกเลี่ยนพระบาท ปฤษฎางค์นวดทุนเดิมโสหุ้ยลดฮวบ ลุยเพิ่มโรงงานผลิตแมกเฉาะกำลังการผลิต 1 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัมทาบดวงเดือน พร้อมให้ทุนร.ง.กำเนิดชีวมวลกดท่อน ความแข็งแรงการผลิต 2 โพกผ้าหนึ่งพันกิโลกรัมดามเดือน นายหมายปองคุณความดี ประเทศมันทิรแต่เดิม รองกรรมการผู้จัดการ กงสี ทวีปเอเชีย ไบโอแมส กำหนด (มวลชน) หรือว่า ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาด้วยกันจำหน่ายผลิตผลเชื้อเพลิงชีวมวล ไม่มิดชิดดุ บริษัทคาดคะเนทิศทางผลประกอบการไตรมาส 1/2563 จะก้าวหน้าดีขึ้นครั้นวัดกับระยะเดียวกันสรรพสิ่งปีกลาย กับกะจะอยู่ในที่ทิศทางปลายเพิ่ม ขนมจากไตรมาส 1/2562 สถานที่เข้าเนื้อ 4.83 ล้านบาทา ดังที่กองกลางประกอบด้วยปริมาณการขายผลิตผลเชื้อเพลิงเพิ่ม โดยเฉพาะหมวดอาหารด้วยกันเครื่องดื่ม ยอดจำหน่ายเด้ง 66% ระหว่างที่หมู่สิ่งทอปริมาณการขายปรับพฤติกรรมลดน้อยลงตงิดๆ ตามที่ผู้ผลิตเหนี่ยวรั้งการผลิต ภายหลังมีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากโรคระบาดงัววิด -19 เนื่องด้วย 2 ดวงเดือนแต่ต้นของไตรมาส 1/2563 บริษัทมียอดขายอยู่แห่ง 5.5 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นตัน หรือว่า 66.66% พอเปรียบกับตอนเดียวกันกับดักปีก่อนสถานที่ 3.3 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัมทาบดวงเดือน ขณะที่แนวยอดจำหน่ายทั้งปี 2563 บริษัทตั้งใจยอดขายเพิ่มขึ้นมาแตะต้องแห่งหน 1.8 โพกผ้าเลี่ยนเท้า ขนมจากปีก่อนประกอบด้วยยอดขายแห่ง 1.33 โพกเลี่ยนพระบาท โดยยอดขายสถานที่เพิ่มพูนจักมาจากปริมาณงานซื้อขายแห่งหนเติบโตสูงศักดิ์ขึ้นไปในที่แนวเดียวกัน สำหรับงานก้าวหน้าแห่งหนเพิ่มขึ้นจักมาจากยอดจำหน่ายสินค้าทุกๆประเภทตลอด ยอดจำหน่ายจากกะลาต้นปาล์ม ยอดจำหน่ายจากไม้สับ กับยอดขายจากวู้ดพาเลซ บริษัทจะอุตสาหะผลักดันผลประกอบการที่พรรษาตรงนี้ปันออกกลับมาเป็นเพิ่ม จากสิ้นปี 2562 กองกลางมีผลเข้าเนื้อ 15.66 ล้านเท้า เพราะกงสีได้มาควบคุมทุนในที่การจัดการแบ่งออกลดน้อยลง ประกอบกับที่ปีนี้กองกลางจักไม่มีค่าจับจ่ายเยี่ยม หรืองานริเริ่มตั้งขึ้นสำรองหนี้สูญ ทำเอากงสีมองว่าทุนเดิมที่พรรษานี้จักปรับพฤติกรรมน้อยลงเต็มแรงครั้นวัดกับปีกลาย ตัดทอนต้นทุนจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งบริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างประเทศ โดยตัดทอนโกดังยอมหลงเหลือ 1 แห่ง ขนมจากแต่เดิม 4 สถานที่ ส่งผลแบ่งออกค่าใช้จ่ายต่อดวงจันทร์น้อยลงเหลือหลอ 3 แสนพระบาท ขนมจากเก่าแก่ 3 เลี่ยนพระบาท กับแห่งปี 2563 กองกลางจักรับทราบยอดขายจากร.ง.เกิดวู้ดพาเลซเข้าครบชันษา หลังจากก่อนหน้ากงสีคว้าลงทุนสร้างร.ง.เกิดวู้ดพาเลซ เพราะด้วยโรงงานผลิตวุ้ดพาเลซ พลังการผลิต 5 โพกผ้าหนึ่งพันกิโลกรัมดามดวงจันทร์ เก็งจะผลิตได้อุดม 1.2-1.3 หมื่นตันดามพระจันทร์ ด้วยกันกองกลางจะพากเพียรขยายพลังการผลิตเพื่อจะรองความมุ่งหมายยอดขายสถานที่ 2.5 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัมดามดวงจันทร์ หัวหน้าปองความถูกต้อง ทูลต่อว่า กองกลางมีแผนการลงทุนณการผลิตผลิตภัณฑ์แจกมีคุณค่า โดยกองกลางได้มากขึ้นร.ง.กำเนิดกิ่งไม้เฉาะแห่งหนอำเภอใสกุ้ง บุรีสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วยกำลังวังชาการผลิตทั้งปวง 1 หมื่นตันต่อดวงจันทร์ ซึ่งถลกดำเนินการเจียรหลังจากนั้นใน3 เดือน 1/2563 กับจักออกทุนในโรงงานผลิตชีวมวลอัดท่อนสถานที่อำเภอใสน้ำจืด ธานีสมุทรสาคร มีพลังการผลิตทั้งมวล 2 โพกหนึ่งพันกิโลกรัมประกบดวงจันทร์ ประมาณการแหวจักเสร็จและเริ่มเคลื่อนที่ในพรรษา 2563 ตรงนี้ รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหมู่ขนส่งสินค้า ซึ่งการลงทุนนี้จะเพิ่มรถการเคลื่อนย้าย ด้วยกันการเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ลดกุดังของกองกลางตลอดในที่ด้วยกันต่างชาติ กับกงสีได้ตกลงจ่ายกิ่งไม้ใหญ่เร็ว (Acacia species) เพื่อที่จะดำรงฐานะอู่วัตถุดิบในที่การผลิตผลิตภัณฑ์ ด้วยกันรองความต่อเนื่องสรรพสิ่งพะวักพะวงโซ่อุปทานสิ่งของกองกลาง หมายรวมเพื่อจะประสบความสำเร็จพิทักษ์ความเสี่ยงจากงานฝืดเคืองของซื้อของขายภายภาคหน้า เพราะกงสีได้มาจับให้คำมั่นจ่ายค่าคบไม้ใหญ่เร็วจากสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ โดยมีเนื้อที่ทั้งมวลคาด 3 โพกหัวทุ่ง บอกล่วงหน้าได้มากิ่งไม้ทั้งหมด 3 หมื่นตัน ในยุค 5 พรรษา