ACG ขนย้ายเข้าเอียงรดในที่ SET วันพรุ่ง (1 ก.ค.63)

256754_2020imagesa775da48-2829-491e-8678-857c5fe2f978

ทันเอกสารถือหุ้น -สู้รบวัววิด –ตลาดค้าหุ้นที่ไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงตลาดถัดลงมาเกี่ยวกับการค้าขายหลักทรัพย์ บมจ.กรูใหญ่พระศอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) ขนมจากตลาดค้าหุ้นเอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ลงมาค้าขายใน SET หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พวกงานยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู63 ซึ่งเป็นไปตามแห่งกองกลางร้องขอ ทั้งนี้ ตลท.เหลือบเห็นดุ ACG มีคุณสมบัติครบติดตามหลักเกณฑ์สรรพสิ่งท้องตลาดหลักทรัพย์สมบัติฯ ข้อความ การรับสารภาพเอกสารถือหุ้นธรรมดาๆหรือไม่ก็หุ้นบุริมสิทธิเป็นสำคัญทรัพย์สินจดทะเบียน พุทธศักราช 2558เพราะฉะนี้ แล้วจึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์ตีทะเบียนของ ACG จำนวน 600,000,000 หุ้น ราคาสถานที่ยี่ห้อเก็บหุ้นเว้น 0.50ตีน รวม 300,000,000 พระบาท ซื้อขายแลกเปลี่ยนใน SET ใช้ชื่อย่อในที่การพาณิชย์หลักทรัพย์ดุ “ACG” เป็นต้นว่าเก่าก่อน ACG เป็นหุ้นส่วนประกอบธุรกิจงานถือหุ้นในที่หุ้นส่วนอื่น (Holding company) สถานที่ประกอบธุรกิจกำจัดกับให้บริการในที่อุตสาหกรรมรถยนต์ กับงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ยุคปัจจุบันมีบริษัท ฮอนด้ามะลิเครือเขา ขีดคั่น ดำรงฐานะบริษัทย่อยแห่งประกอบธุรกิจเสาซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์เสา ครอบครองคนค้าขายและศูนย์รวมบริการรถยนต์เครื่องหมายการค้าฮอนด้า