ADVANCรุดหน้าปั๊มน้ำมันประโยชน์- อนาคตกาลแข็งสนับสนุนตลาด

258722_2020images5fa74ec7-c5b6-4a5b-957e-a8f74337688f

ทันเอกสารถือหุ้น-รบโคตัก- หุ้นส่วนหลักทรัพย์แหลมทองการค้าขาย จำกัด ไม่ก็ SCBS ยังคงเก็งแหว ADVANC จะปรับพฤติกรรม outperform SET ในช่องว่าง 3 จันทราข้างหน้า โดยถือสิทธิ์งานเอื้อเฟื้อขนมจาก กำไรไตรมาส2/2563 แห่งหนมีแนวโน้มลดน้อยลง QoQ ด้วยกัน YoY ต่ำกว่าพวกอื่นๆ กับแนวโน้มกำไรไตรมาส3/2563 จะสร้างเซอร์อรัญญิก้ส์เชิงบวกต่อเนื่องมาจากการชิงดีชิงเด่นที่น้อยลงในที่กระบิลเขียนเติมสินทรัพย์ซึ่ง ADVANC น่าถือสิทธิ์ผลดีเต็มที่แรงกล้า ยิ่งไปกว่านี้ upside ของผลประโยชน์ไตรมาส4/2563 ขนมจากสิทธิประโยชน์มุขค่าธรรมเนียมนวชาต อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยยังคงทัศน์ประหยัดถ้อยคำประกบความโน้มเอียงผลกำไรปี 2564 หลักเขตๆ เกิดขนมจากต้นทุนแห่งหนข้องแวะกับดัก 5G ดอนขึ้นไป ซึ่งจะไม่สมรรถชดเชยได้ด้วยเงินรายได้ทำให้ดีขึ้น ยังคงคำแนะนำ “จ่าย” ADVANC พร้อมด้วยราคาเป้าหมาย 210 ตีน ทั้งนี้ทิศวิจัยคาดการณ์ผลกำไรสามัญ 2Q63 สรรพสิ่ง ADVANC แห่งหน 6.5 โพกผ้าหักออก. ลดลง สิบ% ตลอด QoQ และ YoY หลักเขตๆ เกิดขนมจากรายได้ขนมจากกิจธุระโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดน้อยลงเพราะถือสิทธิ์ผลกระทบขนมจากงัวตัก-19ดีฉันประมาณการว่ารายได้ขนมจากงานโทรศัพท์มือถือจะลดน้อยลง 3% QoQ และ 5% YoY ไปสู่ 2.95 หมื่นลบออกมันสมอง ซึ่งรวมรายได้ 870 ลบออกมันสมอง ที่ ADVANC ได้รับขนมจาก กสทช. ขนมจากแคมเปญจัดแบ่งเน็ตฟรี 10GB เข้าจากนั้น เงินรายได้จากการงานอินเทอร์เน็ตความไวดำเกิง (FBB) ควรสิงสู่แห่งหน 1.7 โพกลบออกมันสมอง เพิ่มขึ้น 5% QoQ กับ 19% YoY โดยมีกรรมสิทธิ์การสงเคราะห์ขนมจากทางที่คนหันไปปฏิบัติการที่ที่อยู่เจริญ ในที่ข้างทุนเดิม ดีฉันเก็งว่าจักมองเห็นการกระเหม็ดกระแหม่ทุนเดิมคว้ามั่งณด้านของค่าใช้จ่ายการตลาด โสหุ้ยในที่การดำเนินการ และค่าเช่าเกี่ยวกับช็อปที่จำเป็นจะต้องปิดในช่วงล็อกดาวน์ ADVANC กล่าวว่าช็อป 60%จำต้องดับในที่จันทราเม.ย. อย่างไรก็ตาม ทุนเดิมบางส่วนยังคงทวี QoQ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในที่งานปฏิบัติงานข่ายงานและคุณประโยชน์ผ่ากำจัดสัมปทานคลื่น 2600MHz ADVANC ควรข่าวสารผลประกอบการณวันที่ 6 ส.ค. ผลประโยชน์มี upside ขนมจากการรับทราบสิทธิประโยชน์มุขค่าธรรมเนียมในที่ 4Q63 พอวันที่ 22 มิ.ย. รัฐบาลคว้าประกาศสิทธิประโยชน์ทางเงินภาษีเนื่องด้วยงานจ่ายเครื่องยนต์ข้างในชันษานี้ เพราะว่าจะแบ่งแยกเป็น 2 ซีก: ลบรายการจ่ายตามปกติ (หักออกคุณค่าเลือนสนนราคา) และลบออกรายการจ่าย 150% เนื่องด้วยรายการจ่ายให้ทุนณเครื่องยนต์ เพราะข้างหลังจักลบออกหารดุลณระยะเวลา 5 ชันษา ADVANC ตั้งเข็มชดใช้รายจ่ายออกทุน 3.5-4.0 หมื่นลบ. ในที่พรรษาตรงนี้ ด้วยกันณ เวลานี้ความแข็งแรงคะเนแหวรายการจ่ายให้ทุนซีกไรแห่งหนสามารถจับเจียรลบครอบครองค่าใช้จ่ายในที่การคำนวณภาษีอากรตามสิทธิประโยชน์ใหม่ตรงนี้ ดีฉันหลงเชื่อตวาดสิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมจักประกอบด้วยผลรวมน้อยกว่าชันษา 2559 แห่งหน 800 หักออก./พรรษา เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในที่ปี 2559 ทั่วถึงถึงของมีค่าชั่วกาลนานด้วย ณเรื่องสะอาดแรงกล้าแห่งหนสิทธิประโยชน์มุขเงินภาษีประกอบด้วยปริมาณเสมอกันกับดักพรรษา 2559 ประมาณผลกำไรพรรษา 2563 สิ่งของอีฉันจักประกอบด้วย upside 2.8% ด้วยกัน ADVANC จะรับทราบผลกำไรทางภาษีอากรดังกล่าวในที่ 4Q63 ยังคงทัศนะประหยัดคำประกบความโอนเอียงผลกำไรพรรษา 2564 แม้ผลกำไรจะปรับนิสัยทุเลาในที่ 2H63 เสียแต่ว่าดีฉันยังคงทัศน์ประหยัดคำต่อความโอนเอียงกำไรณปีหน้า เก็งแหวจะเหลือบเห็นโสหุ้ยการตลาดปรับนิสัยทวีคูณ การอุดหนุนคุณค่าสิ่งของโทรศัพท์มือถือเชิงรุกมากขึ้น และคุณประโยชน์ผ่าจำหน่ายลูกคลื่นความถี่ (700MHz และ 26GHz) ส่งเสริมณพรรษา 2564ซึ่งจักเปล่าสมรรถชดใช้ได้มาเช่นกันเงินรายได้ประเทืองจากผู้ใช้บริการ 5G นอกจากนี้ อีฉันอีกทั้งหลงเชื่อว่ารายได้ขนมจาก SIM โคจร ด้วยกันบริการโรมขวัญข้ามชาติ ซึ่งนึกดูดำรงฐานะส่วนสัด 3% สรรพสิ่งเงินรายได้จากการงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จักอีกต่างหากฟื้นเปล่ายิ่งนัก เพราะฉะนี้ประมาณตวาดผลกำไรจักน้อยลง 9.2% สู่ 2.61 หมื่นหักออกมันสมอง ในที่ชันษา 2564 แม้อาจประกอบด้วย upside จากสิทธิประโยชน์มุขค่าธรรมเนียมเนื่องจากทูลวางข้างต้น เสียแต่ว่าไม่น่าจะจังเหมาะจักเอาใจช่วยแบ่งออกกำไรกลับตาลปัตรมาประกอบด้วยอัตรางานก้าวหน้าครอบครองรวม แม้กระทั่งณเรื่องสะอาดตกขอบ