AIS ชิดอาวุธยุทธภัณฑ์อสต.ปันออกซิมและสัญญาประกันภัยรบราวัวโพง

258352_2020images8a432f63-c7b0-4388-8073-254dc9d1ced0

เท่าทันใบหุ้น-สู้รบโควิด- AIS ประสานสภากาชาดแหลมทองและกลุ่มโครงข่าย ติดอาวุธดิจิทัลแจกกับดัก อสต. (ขันอาสาสาธารณสุขต่างประเทศ) เพื่อจะควบคุมและปกป้องงานกระจายเชื้องัวตัก-19 รอบ 2ที่พวกกำลังแรงงานระหว่างชาติ อนุเคราะห์ซิม “Sawasdee AEC” กับฟรีอินเทอร์เน็ตด้วยว่าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” พร้อมมอบให้เปล่าสัญญาประกันภัยวัวตัก-19 อธิปสาสมชัยชนะ ยิ่งสุทธิดวงค์ สำคัญเจ้าหน้าที่บริหาร หุ้นส่วน แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขีดคั่น (ฝูงชน) ไม่ก็AIS กล่าวว่าในสถานภาพผู้ให้บริการดิจิทัลได้มามีส่วนนำนวัตกรรม ครบครันขีดความสามารถของโครงข่าย 5G เจียรเสริมประสิทธิภาพงานข้างสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจจานุกิจ “เอไอเอส 5G สู้ปากเหยี่ยวปากกาโคตัก-19” เพราะเน้นการสงเคราะห์การปฏิบัติงานสิ่งของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล หมายรวมเข้าอนุเคราะห์การงานของอาสาสาธารณสุขประจำการหมู่บ้าน (อสม.) มอบสมรรถใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าชาคริต คัดแยกถักและติดตามประชาชนพวกเสี่ยงติดเชื้อโคโพง-19เป็นเหตุให้การกันงานกระจายเชื้อทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสียแต่ว่าก็อีกทั้งประกอบด้วยอีกเอ็ดหมู่ ซึ่งมีความหมายดามการขับยกเศรษฐกิจสิ่งของไทยณอาณาเขตงานบริการ ด้วยกันภาคอุตสาหกรรม คือ “หมู่กำลังแรงงานโดดข้ามชาติเตียน” ซึ่งยุคปัจจุบันประกอบด้วยงานจดทะเบียนกับขจรขจายเนื้อตัวดำเนินการทุกราชอาณาจักร รวมกว่า 3 ล้านมนุช ที่ทุกฝ่ายจำต้องให้ความสำคัญณการสอดส่องดูแลด้วยกันปกป้องเหตุสุขอนามัยและสาธารณสุข ดังที่ครอบครองประชาราษฎร์บ้านในประเทศแห่งหนประกอบด้วยความเสี่ยงณงานติดเชื้อโคตัก-19อีกด้วย ส่งเสริมพลังงานระหว่างประเทศดำรงฐานะอสต. เอไอเอส จึ่งได้ ช่วยเหลือแผน “ร่วมใจไม่เห็นด้วยภัย COVID-19 ในหมู่แรงงานโดดข้ามเมี่ยงติ” ซึ่งสภากาชาดไทย สมาคมสภากาชาดด้วยกันสภาเสี้ยวสิ่งกลมๆพระจันทร์ชะโอนระหว่างชาติ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ โครงข่ายองค์กรด้านพลเมืองระหว่างชาติและกองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ ไทย สมคบคิดห้ามแจ๋ขึ้น พอให้หมู่พลังงานข้ามชาติรู้มาก ความประจักษ์แจ้งและเกิดความประจักษ์แจ้งณการป้องกันงานแพร่กระจายของงัวตัก-19ด้วยกันสมรรถดูแลรักษาตัวเองและครัวเรือนขนมจากงานแพร่สะพัดสิ่งของวัววิด-19 เปลี่ยนงานใช้คืน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ซึ่งเจริญโดยสภากาชาดแหลมทอง แห่งหนได้มาชดใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยแจกประชาชนแจ้งข่าวสารภัยธรรมชาติและหายนะ แต่ว่าเมื่อก่อเกิดวิกฤตโคตัก แล้วจึงได้บูรณาการอ่อนปฯ ปลอดภัยมาใช้คืนที่การรับมือวัวโพง เพราะว่ามอบกำลังแรงงานระหว่างชาติ แห่งดำรงฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขต่างประเทศ (อสต.) และแกนนำหอพักกำลังแรงงานระหว่างชาติที่มีส่วนร่วมณการแสวงผู้แห่งประกอบด้วยอิริยาบถไม่ก็สงสัยท่าทางสิ่งของโรคมอบเช้าประกาศเปลี่ยนเล็กปฯ พ้นภัย เพื่อจะตรวจตราตื่น ป้องกันและแกะรอยงานแพร่เชื้อของโคโพง-19ณกลุ่มพลังงานระหว่างชาติ ยิ่งไปกว่านี้ยังประกอบด้วยข่าวสารกับข้อแนะนำปะปนกัน ณการสอดส่องดูแลสุขภาพอนามัย แห่งหนมีทั้งภาษาไทย เวียดนาม เจ้าจอมพี่เลี้ยงเด็กาและกัมพูชา แจก อสต. จับเจียรแนะนำตัวแก่หมู่เสี่ยวกำลังแรงงานต่างชาติพร้อมกัน เพื่อจะป้องกันการติดโรคโคตัก เอไอเอสจึ่งตั้งใจที่จะรวมช่วยเหลือวัตรกิจจานุกิจในครั้งนี้ เช่นกันการแยกออก อสต.สมรรถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแอปฯ พ้นภัยคว้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตรงเวลาช้า 1 ปี พร้อมแจกสิทธิสัญญาประกันภัยวัวตัก-19ค่า 100,000 ตีน นาน 45 ทิวา เพื่อ อสต.แห่งใช้คืนโครงข่ายเอไอเอส จะอย่างไรก็ตาม อสต.แห่งหนใช้คืนโครงข่ายอื่น เอไอเอส ก็ครบครันที่จะแยกออกซิมกรอกเงินตราวัน-ทู-คอล “Sawasdee AEC” เพื่อให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแอปพลิเคชันปลอดภัย ฟรี! ครบถ้วนแจกสิทธิคุ้มครองประกันภัยวัววิด -19 เช่นกัน ทำให้มาตรการตรวจตราระวังภาวะการแพร่ระบาดในทั้งมวลดำเนินต่อไปณทิศทางบวก โดยเฉพาะณหมู่แรงงานระหว่างชาติ