BCH สะดุดตาสุดๆหมู่การแพทย์-ประกันสังคมส่งเสริม

258752_2020images5f13040e-4cca-4d88-ae09-b73ea70862d4

เท่าทันใบหุ้น-รบงัววิด-โบเรื้อส่องBCH ขมังมากกลุ่มการแพทย์ คนป่วยชาวไทยเริ่มหวนกลับใช้คืนบริการ โรงหมอแห่งหนให้บริการอำนาจประกันสังคม หมายเฉพาะชิ้นงาน3 เดือน2/2563 ก้าวหน้า ทุบราคาฐานราก 19 เท้า กงสีหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กำหนด หรือไม่ก็ SCBS ระบุดุจากงานวิเคราะห์งานดำเนินงานสรรพสิ่งโรงพยาบาลมีแนวโน้มปรับพฤติกรรมดีขึ้นเพราะคนป่วยชาวไทยเริ่มกลับมาชดใช้บริการ โรงพยาบาลแห่งหนให้บริการคนป่วยอำนาจประกันสังคม (SC) มีงานดำเนินงานแห่งแข็งแกร่งกว่า และ BCH อยู่ที่ตำแหน่งดีงามแรงกล้าก็เพราะว่าจักมีกรรมสิทธิ์ผลดีที่ระยะสั้นจากงานให้บริการทางการแพทย์แห่งหนข้องเกี่ยวกับดักวัวโพง-19 จำนวนรวมคนเจ็บโรคระบาดตามฤดูกาลลดลงณ 2Q63TD ขนมจากข่าวสิ่งของกรมจำกัดโรคภัยไข้เจ็บ จำนวนรวมคนไข้โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศแหลมทองน้อยลง 94% YoY และจำนวนรวมคนไข้ไข้เลือดออกน้อยลง 61% YoY ณระหว่างวันที่ 1เม.ย.-23มิ.ย. 2563ดีฉันคิดว่าเหตุผลแห่งหนทำเอาจำนวนคนเจ็บลดน้อยลงก่อเกิดขนมจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดณดวงจันทร์ประกอบด้วยมันสมองคมันสมอง-พ.ค. การต่อเวลาหยุดเทอมออกจากไปจวบจนกระทั่งจันทราสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กับความตระหนักที่การดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการใส่หน้ากากสุขศาลา โรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อแห่งหนมักจะพบคว้าส่วนมากในที่ไตรมาสสถานที่ 3 ซึ่งเป็นฤดูฝนสรรพสิ่งแหลมทอง ทำเอาไตรมาส 3 กลายเป็นระยะไฮซีซันด้วยโรงหมอประเทศไทย แม้ไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกจักทำให้เกิดความกระทบกระเทือนทางฤดูกาล แต่การเรียนรู้ของดิฉันพบพานดุอาจจะไม่กำลังดีมากที่จะใช้จำนวนคนไข้โรคกลุ่มนี้เป็นตัวชี้วัดความโน้มเอียงของงานเติบโต เนื่องจากไม่สมรรถโมเมได้ ด้วยกันในที่ใสช่วงเวลา จำนวนคนเจ็บโรคไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกประกอบด้วยทิศทางแตกต่างเจียรจากงานเติบโตสรรพสิ่งรายได้การทำงานโรงพยาบาล ซึ่งก้องกังวานแจกมองเห็นสั่งการดำเนินงานถือสิทธิ์แรงขับยกขนมจากปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น การให้บริการทางการแพทย์สถานที่มีเหตุซับซ้อนดำเกิง ทั้งนี้ จำนวนรวมคนไข้โรคไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกทั้งหมดในประเทศประเทศไทยลดลง 22% YoY ณ 3Q61 กับ ลดน้อยลง 4% YoY ณ 4Q61 ทว่าในขณะเดียวกัน รายได้สรรพสิ่งการงานโรงหมอเติบโตได้ที่ 6% YoY ณ 3Q61 ด้วยกัน 9% YoY ที่ 4Q61 ฟื้น BCH อยู่ที่ตำแหน่งดีงามตกขอบการสังสนทนากับดักทางโรงพยาบาลเอกชนทำเอาดีฉันผ่านพบข้อคิดเห็นเพิ่ม 3 ข้อคิดเห็นด้วยกัน: 1) ดวงจันทร์เม.ย.เป็นตอนเวลาแห่งหนชั่วร้ายตกขอบ เสียแต่ว่ารายได้ปรับนิสัยทุเลา MoM ในที่ดวงจันทร์พ.ค.-มิ.ย. ตามที่คนป่วยคนไทยเริ่มหวนกลับใช้บริการโรงหมอในที่ช่วงวันเพ็ญพ.ค. ภายหลังขยายล็อกดาวน์ ในขณะที่คนป่วยต่างชาติอีกต่างหากเปล่าสามารถกลับชดใช้บริการคว้าจนถึงแหลมทองจะถลกแจกเที่ยวบินข้ามชาติกลับให้บริการภายหลังวันที่ 30มิ.ย. 2) โรงพยาบาลสถานที่ให้บริการคนป่วยอำนาจประกันสังคม (SC) เสถียรกว่าโรงหมออื่นๆ การจัดการของโรงพยาบาลแห่งหนให้บริการคนเจ็บอำนาจประกันสังคม (SC) – BCH กับ CHG – ได้รับความกระทบกระเทือนจากงัวตัก-19 ต่ำกว่าโรงหมออื่นๆ เพราะรายได้ขนมจากบริการ SC มีแนวโน้มปรับพฤติกรรมทวีคูณหลังจากปรับทวีอัตราค่านายหน้าทางการแพทย์ที่ดวงจันทร์ม.ค. 2563; ดิฉันคาดคะเนดุเงินรายได้ 2Q63 จะเติบโต ~10% YoY ด้วยว่า BCH, ทรงตัวด้วย CHG วัดกับดักลดน้อยลง ~25% YoY ด้วย BDMS ด้วยกันลดลง ~50% YoY ด้วย BH ด้วยกัน 3) BCH สิงสู่ที่ตำแหน่งดีงามแรงกล้า อีฉันคาดคะเนดุ BCH จักดำรงฐานะผู้สร้างโรงพยาบาลเช่นรายโดดที่จะทูลเงินรายได้ก้าวหน้า YoY ณ 2Q63 โดยถือสิทธิ์การช่วยเหลือจากประโยชน์แห่งหนมีกรรมสิทธิ์ณระยะสั้นขนมจากงานให้บริการทางการแพทย์แห่งข้องเกี่ยวกับวัวตัก-19: นับจรดยุคปัจจุบัน BCH ให้บริการ RT-PCR เพื่อจะตรวจสอบคัดถักไวรัสงัวตัก-19 อายุมากผู้รับบริการจรแล้ว ~100,000 ราย ขนมจาก หากดีฉันใช้ข้อสมมติอัตราค่าตอบแทนแห่งหน ~3,000 เท้า/ราย ด้วยกันตำแหน่งกำไรสุทธิ 10% BCH จักมีรายได้ประเทือง 300หักออก. (14%สรรพสิ่งเงินรายได้หารประกบไตรมาส) กับผลประโยชน์ทำให้รุ่งเรืองขึ้น 30 หักออก. (10% สรรพสิ่งกำไรหารประกบไตรมาส) ถูกใจ BDMS ด้วยกัน BCH แม้ผลการดำเนินงาน 2Q63 มีแนวโน้มทุพพล ก็เพราะว่าบริการคนป่วยคนต่างประเทศหยุดชะงัก แม้ว่าอีฉันยังคงข้อคิดเห็นริมรวมประกบ BDMS เนื่องจาก BDMS มีแนวโน้มที่จะครอบครองประโยชน์จากความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มพูนเปลี่ยนทางการให้บริการทางการแพทย์สถานที่ทั่วไปตั้งแต่การป้องกัน การรักษา กับการฟื้นฟู ฉันถูกใจ BCH ก็เพราะว่า valuation น่าสนใจ: ตั้งแต่ต้นปี 2563 สนนราคาใบหุ้น BCH ปรับนิสัยลดลงลงมาจากนั้น 13% underperform CHG แห่งหนเป็นศัตรูต่อหน้าสิงสู่ 6% สวนทางกับดักผลกำไรสถานที่เข้มเเข็งแห่ง 2Q63