BGRIM เผยโรงไฟฟ้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่เรือเรือสะเภา ขนาด 95 MW, พันธมิตรตปท.สนับสนุน.

258848_2020images46483cad-ab28-4003-a83a-fa000529c4ba

เท่าทันเอกสารถือหุ้น-รบโควิด : หุ้นส่วน บี.กริม เพาเวอร์ ขีดคั่น (มวลชน) หรือไม่ก็ BGRIM เช้าท้องตลาดหลักทรัพย์สินฯตวาด ในวันนี้กระทรวงการคลัง เพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการหลักการเขตเจริญพิเศษพื้นที่บูรพา (สกพอ.) กับหุ้นส่วนได้มาร่วมลงพี่เลี้ยงเด็กสัญญาเช่าแผ่นดินราชพัสดุภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ท้องที่ทหารา อ.นิวาสสถานฉาง บุรีระยอง พื้นที่เก็ง 100 ทุ่ง เพื่อที่จะประกอบการงานเกิดไฟฟ้าด้วยกันน้ำเย็น ในแผนปฏิรูปสนามบินอู่ต่อเรือเรือสำเภากับบุรีการร่อนภาคตะวันออก เพราะเดินแผนการโรงไฟฟ้าร่างประสมประสาน มี โรงไฟฟ้ากำลังแรงงานความร้อนร่วม โดยชดใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ กับดักโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่างติดตั้งบนแผ่นดิน สัดส่วนกำลังกายการผลิตเข้าประจำที่รวม 95 เมกะวัตต์(MW) พร้อมด้วยระบบกักเก็บแรงงานอัจฉริยะ สัดส่วน 50 เมกะวัตต์ชั่วโมง วันนี้ หัวหน้าการติดต่อราตรีน์ การติดต่อจิรวงศ์ รมต.บริหารกระทรวงพลังงาน ดำรงฐานะสำคัญ ธรรมเนียมลงลายมือชื่อสัญญาเช่าแผ่นดินราชพัสดุภัณฑ์เพื่อจะกอปรภารกิจผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในแผนการปรับปรุงท่าอากาศยานอู่ต่อเรือเรือสะเภาและเมืองงานเหาะพื้นที่บูรพา ระหว่าง สกพอ. และ BGRIM ซึ่งผู้ร่วมลงนามมี นายคในที่ิศ แสงแปลบปลาบสุพรรณบุรี เลขาธิการคณะกรรมการหลักการแคว้นเจริญพิเศษท้องถิ่นตะวันออก ผู้เป็นใหญ่ฮาเลิกตัดทอน์ ลิงค์ ประธานกรรมการ ด้วยกันอนงค์ปรียทุ่งนาถ ไพเราะถ้อยคำะ ประธานบุคลากรสั่งการ กองกลาง บีมันสมองกัดป่า เพาเวอร์ กำหนด (มหาชน) โดยมีตัวแทนขนมจากองค์การภาครัฐ ด้วยกันเอกชน แห่งเกี่ยวข้องร่วมครอบครอง สักขีพยาน ทั้งนี้ แผนการเกิดกระแสไฟฟ้าด้วยกันน้ำเย็น สำเร็จปฏิรูประบบสาธารณูปโภคเนื้อที่แผนการปรับปรุงท่าอากาศยานอู่ต่อเรือเรือสะเภาด้วยกันนครงานร่อนท้องถิ่นตะวันออก ครบครันก่อสร้างธีรภาพข้างกำลังแรงงานในพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ต่อเรือเรือสำเภาด้วยกันนครการเหาะพื้นที่บรรพ์แบ่งออกมีประสิทธิภาพบริบูรณ์ สมรรถรองการพองตัวสรรพสิ่งคนโดยสาร กิจธุระการคมนาคมสินค้า กิจธุระอุตสาหกรรมการบิน ศูนย์กลางงาน E – Commerce ด้วยกันศูนย์รวมเทคโนโลยีปีกอากาศนาวากองทัพเรือในสภาพองค์การผู้ประดิษฐ์แผนการปฏิรูปท่าอากาศยานอู่เรือเรือสะเภากับนครงานบินพื้นที่บรรพ์ร่วมกับ สกพอ. ได้มาคัดเลือก หุ้นส่วน บี.กัดป่า เพาเวอร์ กำหนด (มหาชน) เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 100 ทุ่ง เพื่อที่จะปฏิบัติการด้านสาธารณูปโภค แผนการงานหมู่กระแสไฟและน้ำเย็น เพื่อรองการพัฒนาเนื้อที่สนามบินอู่ต่อเรือเรือสะเภา โดยจะผลิตกระแสไฟภาพร่างประสาน (Hybrid Power Plant) ระหว่างโรงไฟฟ้าแรงงานความร้อนรวม (Co-Generation Power Plant) โดยชดใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Solar Farm) ซึ่งครอบครองพลังงานสะอาดสะอ้านตามกรอบความคิดหลักสิ่งของ อีอีซี มีสัดส่วนกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 95 เมกะวัตต์ เช่นกันหมู่เก็บกักพลังงานอัจฉริยะ (Energy Storage System-ESS) สัดส่วน 50 เมกะวัตต์ชั่วโมง และครบถ้วนจะหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมพอท่าอากาศยานมีการพัฒนาบริบูรณ์ด้วยกันประกอบด้วยความมุ่งมาดกะแสไฟฟ้ายิ่งกว่า 95 เมกะวัตต์ กับส่งเสริมธีรภาพพร้อมด้วยการสำรองไฟฟ้า 100% ทั้งนี้เดโชเหตุเดิมจากการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอามาเปลี่ยนเป็นระเบียบน้ำเย็นด้วยว่าระบบปรับอากาศท่าอากาศยาน ทำให้ประกอบด้วยงานใช้กำลังแรงงานได้มาอย่างมีประสิทธิภาพบริบูรณ์และลดผลกระทบบริเวณแวดล้อม นอกจากนี้ หมู่เกิดไฟฟ้าร่างผสมผสาน (Hybrid Power Plant) สามารถเลือกเฟ้นใช้คืนแหล่งพลังงานแห่งคุ้มไม่ก็มีราคากระเหม็ดกระแหม่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิรูประบบผลิตกระแสไฟมอบประกอบด้วยความคงตัวไม่ว่างเว้น มีพลังงานสำรอง ตัดทอนความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คนโดยสารสถานที่ชดใช้บริการในสนามบินอู่เรือสะเภาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย **รวมหัวแนวร่วมตปท. หัวหน้าฮาร้างไปลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บี.กริม กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีมาก ที่การลงชื่อสัญญาเช่าพื้นแผ่นดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการเกิดกระแสไฟและน้ำเย็นในโครงการปฏิรูปสนามบินอู่เรือเรือสะเภาด้วยกันบุรีงานบินพื้นที่ตะวันออกแห่งถือเป็นแผนประธานในที่การพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานหลักเขตของ อีอีซี โดยสนามบินอู่เรือเรือสะเภา จะเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักเขตที่นวชาตที่อนาคตที่จะเป็นส่วนสำคัญในที่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของแดน ถือเอาถูกฟ้องภาคภูมิใจอย่างมาก กับเป็นเกียรติอย่างแท้จริงสรรพสิ่งบริษัทฯในขั้นที่ บี.กริม ครอบครองบริษัทเอกชนประเทศไทยผู้มีส่วนร่วมที่งานเริ่มงานลงมือเจริญระเบียบสาธารณูปโภคปะปนกันแห่งประธานแบ่งออกกับประเทศไทย ลงมาตลอดระยะเวลา 142 ปีแห่งการเคลื่อนที่กิจธุระที่ผ่านมา งานแห่ง บีมันสมองกัดป่า ถือสิทธิ์เกียรติและความเชื่อมั่นที่การพิจารณาเลือกเฟ้นโดยทัพเรือ ด้วยกัน สกพอ. ให้ดำรงฐานะผู้รับผิดชอบลงมือกำเนิดกระแสไฟฟ้ากับน้ำเย็นเพราะสนามบินอู่เรือเรือตะเภาด้วยกันเมืองงานร่อนท้องถิ่นบูรพาในตอนนี้ บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นผู้ชำนาญพิเศษที่การสร้าง ปฏิรูป กับจัดการโรงไฟฟ้าสถานที่ประสบผลมอบกับพื้นที่อุตสาหกรรมฉลาดในที่แคว้นบุรีเนื้อที่ปฏิรูปสิ่งของ อีอีซี มาทั่ว ตั้งแต่ริเริ่มการพัฒนาโรงไฟฟ้าเอกชนหนแรกในชันษา 2538 นั้น BGRIM แล้วก็ประกอบด้วยความเชื่อมั่นอย่างมากว่า บริษัทฯ จักสมรรถชดใช้ความพร้อมกับความชำนาญชิ้นเพียบเพื่อจะปฏิรูปโรงไฟฟ้าสถานที่ใหม่ให้กับสนามบินอู่เรือตะเภากับเนื้อที่ปฏิรูปเมืองงานเหาะท้องถิ่นตะวันออกคว้าอย่างมีประสิทธิภาพบริบูรณ์ ซึ่งจักสำเร็จรองรับความมุ่งมาดที่งานใช้กระแสไฟฟ้าที่มีคุณค่าสถานที่เพิ่มขึ้นถัดไปภายในแคว้นเนื้อที่ปฏิรูปวิเศษที่ตรงนี้ได้อย่างถาวรด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์เกียรติศักดิ์และความไว้ใจขนมจากกองทัพเรือ และ สกพอ. ที่ตอนนี้คว้าอย่างแน่นอน เพราะงานนี้ บริษัทฯ อีกต่างหากได้มาความร่วมแรงร่วมใจอย่างเหนียวแน่นขนมจากผู้ช่วยเหลือชั้นยอดยิ่งใหญ่ นำโดย China Energy Engineering Corporation หรือไม่ก็ Energy China ซึ่งเป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจด้านแรงงานจากสาธารณรัฐประชาชนประเทศจีนสถานที่ให้การสงเคราะห์เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า Hybrid และ Korea Electric Power Corporation หรือไม่ก็ KEPCO บรรษัท รสก.ปีกกำลังแรงงานจากสาธารณรัฐประเทศเกาหลีให้การเอื้อเฟื้อเทคโนโลยีระเบียบแบตเตอรี่เก็บกักกำลังแรงงาน – ESS ด้วยกันระบบจัดการกำลังแรงงานอัจฉริยะ – EMS พร้อมกับประกอบด้วย Siemens จากสมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เอื้อเฟื้อเทคโนโลยี Gas & Steam Turbine หมดด้วยกันตรงนี้จึ่งดำรงฐานะสิ่งประกันดุ BGRIM จะสามารถสร้างระบบการผลิตด้วยกันจำหน่ายกระแสไฟเสาคงทน ก้าวหน้า เป็นมิตรกับดักที่แวดล้อม ด้วยกันมีประสิทธิภาพรุ่งเรืองอันเป็นฐานรากต่อระเบียบสาธารณูปโภคหลักเขตแห่งประธานบริบูรณ์ต่อการช่วยเหลือแบ่งออกแผนปรับปรุงสนามบินอู่เรือเรือสะเภาและเมืองงานร่อนภาคบูรพาให้สามารถถึงอธิคมได้มาติดสอยห้อยตามที่มีความสำคัญในการรบสถานที่แหมะวาง **โรงไฟฟ้าไฮบริดเทอะทะสุดยอด ข้างผู้หญิงปรียที่นาถ เสนาะวาทะ ประธานบุคลากรบริหาร บีมันสมองกริม เพาเวอร์ กล่าวว่า ช่วงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มาจัดความพร้อมไว้ต่อจากนั้นทั้งหมดประการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองทาบแนวนโยบายการพัฒนาเนื้อที่ท่าอากาศยานอู่ต่อเรือเรือสำเภาคว้าทันที เพราะโรงไฟฟ้าแปลนไฮบริด (Hybrid) เพราะแผนเจริญสนามบินอู่เรือสะเภาและเมืองงานร่อนท้องถิ่นบรรพ์นี้ จักครบครันเปิดลงมือเชิงการค้า (COD) ชนิดเติบโตในที่ปี พุทธศก 2567 ด้วยกันถือเป็นโรงไฟฟ้าไฮบริดแปลนประสานเทคโนโลยีทั่ว 3 ระบบแห่งประกอบด้วยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเอ็ดของพื้นโลก ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีสถานที่ทันสมัยที่สุด มีประสิทธิภาพด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความคงตัวมากที่สุด รวมหมดอีกทั้งปลอดภัยกับคืนดีทาบสิ่งแวดล้อมได้มาอย่างยืดยาว โรงไฟฟ้าแห่งตรงนี้ นับว่าเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประธาน ที่จะสมรรถก่อสร้างความมั่นคงด้านกำลังแรงงานแห่งอนาคตกาลให้กับดักสนามบินอู่เรือตะเภาและบุรีการบินท้องถิ่นบูรพา ได้มาติดตามหลักการการพัฒนาประเทศของรัฐบาลคว้าอย่างครอบครองรูปธรรมอย่างถ่องแท้