DOD รายได้ขนมจากการจำหน่าย Q1/63 สลัด 184.35% สำคัญใจปีตรงนี้โตสาวก้าวกระโจน

248040_2020imagesa4a2fa3f-e6a9-4fe8-80aa-e0efe66d5104

เท่าทันใบถือหุ้น – ต่อสู้โควิด – DOD ตอกย้ำความแข็งแรงแข็งของหมู่บริษัท ทั่วกิจธุระกำเนิดอาหารเสริมสุขภาพ การทำงานผลิตเครื่องสำอาง และกิจธุระโครงข่าย เพราะว่า3 เดือนแห่งหน 1 ชันษา 2563 โกยยอดขาย 341.59 เลี่ยนบาท เจริญ 184.35% ขณะเมื่อประโยชน์ขนมจากงานจัดการอยู่แห่งหน 60.43 เลี่ยนเท้า เพิ่มขึ้น 43.20% ประมาณการปีตรงนี้ใหญ่สาวเท้าพุ่ง ผู้หญิงเหน้าสุวารินทร์ กองกาญจนา สำคัญเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ดีงามโอดี ไบโอเทค กำหนด (ฝูงชน) หรือไม่ก็ DOD เปิดเผยว่า แม้จักเป็นพิษเศรษฐกิจขนมจากเหตุการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสวัวโรควรจะ (COVID-19) มีผลกระทบจ่ายประกอบด้วยกำไรสุทธิซีกสิ่งของกองกลาง 27.96 ล้านเท้า ลดลง 32.15% ทว่าถ้าหากตรวจเฉพาะผลการดำเนินงานสิ่งของหมู่บริษัท DOD ประกอบด้วย 3 การทำงานหลัก ตลอดการทำงานกำเนิดอาหารเสริมพลานามัย การงานกำเนิดเครื่องสำอาง ด้วยกันการงานวงจรข่าย จักผ่านพบว่าไตรมาสแห่ง 1 ชันษา 2563 กลุ่มกงสีประกอบด้วยเงินรายได้จากการซื้อขาย 341.59 เลี่ยนเท้า ก้าวหน้า 184.35% ซึ่งงานเติบโตนั้นมาจากตลอด 3 การทำงานหลัก ส่งผลแบ่งออกกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกำไรขนมจากการกระทำงาน (Operating Profit) 60.43 ล้านพระบาท เติบโต 43.20% โดยมาจากกิจธุระผลิตอาหารเสริมพลานามัยกับการทำงานผลิตเครื่องสำอาง ซีกกิจธุระวงจรข่าย ยังคงมีผลเข้าเนื้อจากงานจัดการ ดังที่เป็นการงานใหม่ ซึ่งเริ่มลงมืออย่างเต็มรูปแบบณระยะ 6 ดวงจันทร์บ๊วยสรรพสิ่งปีกลาย เพราะฉะนี้จึงมีความจำเป็นปรารถนาลงทุนในที่กิจกรรมทางราชการท้องตลาดเพื่อที่จะสร้างแบรนด์สรรพสิ่งตัวเองจ่ายเป็นที่รู้จักและตกลงแก่ขา ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการคลัง บมจ. สะอาดโอดี ไบโอเทค ยังคว้าทูลเพิ่มพูนจรดแนวกิจธุระณช่วง 9 จันทราสุดท้ายสรรพสิ่งชันษาตรงนี้แหว ผลประกอบการเก็งแหวจะเจริญอย่างสาวเท้ากระโจน ดังที่การทำงานผลิตอาหารเสริมพลานามัยยังคงประกอบด้วยคำประกาศิตซื้อขนมจากโคนผู้บริโภคสถานที่มีพลัง การงานเกิดเครื่องสำอางประกอบด้วยการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ขนมจากการปรับโครงสร้างการบริหารกิจธุระด้วยกันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเป๋าแห้งสามารถรองกับคำสั่งจ่ายของผู้ซื้อแห่งหนประกอบด้วยความปรารถนาหลากหลาย ในที่แต่ละผลิตผล อาทิ ครีมกันแดด แท่งมาร์คเค้าหน้า ลิป ครีมรองพื้น โฟมล้างหน้าล้างตา สีครีมสครับผมหน้า โลชั่นกันยุงเพื่อลูก และเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพราะการงานโครงข่าย เก็งว่าจักประกอบด้วยยอดจำหน่ายเจริญบังเกิดผลมาจากปริมาณขาทวีอย่างสม่ำเสมอ กับการกเจียนลงมาสั่งซื้อของซื้อของขายอาหารเสริมปีกความสวยงามซึ่งชะลอตัวลงขนมจากพิษเศรษฐกิจ หมายรวมได้มีควบคุมโสหุ้ยในที่การค้ากับบริหารแจกคล้องจองกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเก็งแหวจักเป็นเหตุให้เอาท์พุตประกอบปรับพฤติกรรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านี้ กลุ่มกงสียังประกอบด้วยสภาพคล่องและความแน่นหนาทางการเงิน ตรวจได้มาจากมาตราส่วนเงินหมุนเวียน (Current Ratio) เท่าๆ กับ 1.47 เท่า และมีมาตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.35 เท่า ซึ่งอีกต่างหากครบครันที่จะรองการเติบโตชนิดก้าวโจนของหมู่กงสี เช่นนี้ กงสีคว้าดำเนินการติดตามกลยุทธ์ณงานสร้างทัดเทียมของกิจจานุกิจ วิเคราะห์ได้ขนมจากงานขจายแบบสร้างเงินรายได้และลดความเสี่ยง โดยจำแนกดำรงฐานะ 3 การทำงานหลัก ซึ่งจักจรรโลงช่วยเหลือระหว่างกัน เพราะเน้นแห่งหมวดกิจธุระสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty) ซึ่งสะท้อนการบรรลุผ่านผลการดำเนินงานเพราะ3 เดือนแห่ง 1 สรรพสิ่งพรรษาตรงนี้แหวรายได้ก้าวหน้าประการก้าวกระโจน และยังคงปกป้องตำแหน่งกำไรขั้นแรกในที่ระดับใกล้เคียงเก่าแก่ จึ่งมีผลกระทบแจกมีผลกำไรจากการเดินเติบโตในบั้นปลาย