EXIM BANK จัดกิจกรรมแบ่งออกผู้ผลิต SMEs ฝึกทำข้างการวางแผนงานส่งออก

259208_2020imagesd008dfed-3e1e-41fc-ae43-44706102797a

ทันเอกสารถือหุ้น-รบวัวโพง : หัวหน้าเพ่งิษฐ์ เสรีทิวทัศน์ัฒนา(สถานที่ 3 ขนมจากข้างซ้าย) เอ็มดี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK)รับรองอธิปนพพร เทวัญซิทธา(กลาง) คณบดีคำเล่าลือ โรงเรียนโลจิสติกส์ด้วยกันซัพหัตถีไชนะ สถาบันอุดมศึกษาศรีปทุมผู้เป็นใหญ่วิศิษฐ์ ลิ้มเลื่องลือ(ที่ 3 ขนมจากขวา) รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือสถานที่ประเทศไทยด้วยกันผู้เป็นใหญ่วชิระ เคยชินวงศ์โรกระเป๋าแห้ง์(แห่งหน 2 จากทักษิณ) กรรมการผู้จัดการ กงสี ธนูีท้องฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดซึ่งร่วมดำรงฐานะกรรมการให้จุดยืนประกบการวางแผนกิจธุระและการเงินของผู้สร้าง SMEs สถานที่ร่วมโครงการทำให้รุ่งเรืองขึ้นความวิเศษปีกการขายเพื่อที่จะผู้สร้างส่งออก คอร์สระดับต้น (Neo Exporter) เหน้า 2แก่เพราะศูนย์ความยอดเยี่ยมข้างการค้าสิ่งของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC)ในที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อแจ้น ๆ นี้