LPHแยกชิ้นงานQ2ฟื้น โคโพงแก้ปัญหา-เป้า5.70บริษัท

239944_2020imagesc950ca22-943b-47a8-a291-7c3b02ce4f7c

เท่าทันใบถือหุ้น -รบพุ่งโควิด- LPH แตกออกผลงาน3 เดือน 2/2563 คืนสติรับผลบุญงัวตักริเริ่มบาง ผลักยอดผู้ใช้บริการฟื้นตัว บิ๊ก “ดร.อังกูร ฉันทนทานาวานิช ” กล่าวย้ำเป้านิ่งชันษาตรงนี้เงินรายได้ปัด 25-30% ขนมจากปีก่อน ยอมรับกกค่ารักษาพยาบาลใหญ่สม่ำเสมอ ปีกนายหน้า ฟันธงทั้งปีผลกำไรใหญ่แกร่ง สนับสนุนสอย ทุบความมุ่งหมาย 5.70 บาทา ดร.อังกูร ฉันคงทนถาวราวานิช สำคัญเจ้าหน้าที่จัดการ กองกลาง โรงหมอลาดพร้าว กำหนด (หมู่ชน) หรือไม่ก็ LPH ประเจิดประเจ้อดุ จากความเอนเอียงการกระจายเชื้อสิ่งของไวรัสวัวป่องควรจะ 2019 (COVID-19) สถานที่เริ่มสะสางลง ซึ่งสะท้อนได้ขนมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่ประกอบด้วยตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นในชั้นที่ลุ่ม กอปรกับดักตัวเลขผู้ที่หายขนมจากความเจ็บไข้ดังที่กล่าวมาแล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสิ่งของดังกล่าว เป็นเหตุให้มุข LPH เห็นว่าควรจะกลายเป็นข้อคิดเห็นบวกประกบกิจธุระ และควรจะสนับสนุนส่งเสริมแยกออกทั้งมวลผู้เข้ามาใช้บริการปกป้องในที่ช่วง3 เดือน 2/2563 ฟื้น *ย้ำเป้านิ่งพรรษานี้โต 25-30% ซีกในที่พรรษา 2563 กองกลางกะว่าเงินรายได้คงทนพองตัวติดสอยห้อยตามเป้านิ่งฐานเก็บเพิ่มขึ้น 25-30% ครั้นวัดกับดักพรรษา 2562 สถานที่ดุจ 1.59 พันล้านบาทา ตามที่ผู้ป่วยตัวเงินมีแนวเข้าขั้นแห่งสะอาด กอปรกับดักคนเจ็บที่ชดใช้สิทธิประกันปะปนกัน ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนงานอีกทั้งสามารถสั่งการบริหารทุนกระยาเลย เจริญเพิ่มขึ้น ดังนี้ จากแยกจำนวนข้อมูลส่วนสัดรายได้สรรพสิ่ง LPH ปัจจุบัน แยกเป็น ผู้ป่วยชนิดเงินสด 60% กับเงินรายได้ขนมจากผู้ป่วยประกันสังคม 40% เพราะว่าแม้มากเจาะจงแห่งส่วนของคนเจ็บที่มีโควต้าสิงสู่กับดักมุข LPH แห่ง ใน ปลายปี 2562 พานพบตวาด ประกอบด้วยผู้ประกันร่างกายคาด 161,000 มนุช อย่างไรก็ตาม ทาง LPH ยังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการกวดขันตลอดในกับซีกสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่และเลือกเฟ้นทอคนไข้ เพราะว่าประกอบด้วยการแบ่งขอบเขตระหว่างคนเจ็บทั่วไปด้วยกันผู้แห่งประกอบด้วยความเสี่ยงแห่งงานติดเชื้อเชื้อโรควัวโพง-19 เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจะมีขึ้นภายภาคหน้าเช่นกัน *ทุบความมุ่งหมาย 5.70 พระบาท ด้านนักวิเคราะห์ หุ้นส่วนหลักทรัพย์ เคจีไอ (แหลมทอง) กำหนด (หมู่ชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์แยกออกข้อแนะ “จ่าย” เอกสารถือหุ้น LPH ให้ราคาความมุ่งหมาย 5.70 ตีน เพราะว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมลงความเห็นเพิ่มค่ารักษาปี 2563 ให้กับบริการในที่ซีกสิ่งของการรักษาสาธารณะ (basic capitation) อีก 140 บาทาประกบราย ครอบครอง 1,640บาทา ทวีคูณดุจ 9.3% จาก 1,500 ในพรรษา 2562) กอปรกับ “High Cost Care” (HCC) เป็น 746 บาทาประกบรายต่อพรรษา เพิ่มขึ้น 16.6% ขนมจากปีกลาย ขณะเดียวกันทางประกันสังคมตรงนั้นอีกทั้งมีการเพิ่มค่าพิทักษ์ในที่ส่วนของ 26 โรคเรื้อรังครอบครอง 453พระบาทต่อรายทาบชันษา เพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งเท่าๆ กับดุประกอบด้วยการเกลี่ยเพิ่มขึ้นตำแหน่งการรักษานางพยาบาลตรีหมายกำหนดการหลักเขตนี้ 9.7% ครอบครอง 2,839 บาทา (ขนมจากเก่าแก่ 2,587 ตีน) แล้วก็ทำให้ฝ่ายพินิจพิจารณาคิดว่าข้อคิดเห็นตรงนี้จักดำรงฐานะปัจจัยบวกประกบผลประโยชน์ชันษา 2563 เพราะว่าฝ่ายพินิจพิจารณาประมาณตวาดรายได้จากประกันสังคมจะทบทวนดูเป็นสัดส่วนจรด 38% สรรพสิ่งรายได้ร่วมจากงานโรงหมอของ LPH อีกทั่วทางด้านพินิจพิจารณาชื่อความกระทบกระเทือนข้างลบขนมจากบริการ HCC จะน้อยลงในอีก 2-3 ชันษาตรงหน้า เมื่อเทียบกับดักตอน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ขนมจากสิ่งของดังกล่าว ทำให้ด้านพินิจพิจารณาคาดผลประโยชน์ปี 2563 เก็บเก็ง 142 โล้นพระบาท ก้าวหน้า 29% จากพรรษา 2562 กอปรกับดักกิจธุระประกอบด้วยปัจจัยเบื้องต้นที่แข็งแกร่ง แล้วจึงประเมินราคาจุดหมายใบถือหุ้น LPH วางระดับ 5.70 บาทา รวมถึงดูครอบครองโอกาสอันควรในงานเข้าออกทุนหุ้น LPH