LPH ผลกำไรแรงเป้านิ่ง 5.7บริษัท ไฮภาษาซีซันรุนช่วงหลังชัดเจน

250487_2020images9cef77bb-0c0c-484c-bf6f-ae2225eecee7

เท่าทันหุ้น –รบราวัววิด: LPH ส่งสิกข์ครึ่งหลังปี 2563 ฟอร์มแจ่ม ยอมรับเข้าไปตอนไฮภาษาซีซัน แถมพกงัวตักริเริ่มเบาบาง ดุนยอดผู้ใช้บริการเบิกบาน บิ๊ก “ด็อกเตอร์อังกูร” ปักธุชชันษานี้รายได้ปัด 25-30% จากปีกลาย รับโคนค่ารักษาพยาบาลใหญ่ต่อเนื่อง ด้านโบรกเกอร์ ชี้แนะ “จับจ่ายใช้สอย” เคาะความมุ่งหมาย 5.70 บาท ฟันธงชันษานี้กำไรโต 29% ดร.อังกูร ดิฉันทนาวานิช ประธานบุคลากรว่าการ กงสี โรงหมอลาดพร้าว กำหนด (มวลชน) หรือไม่ก็ LPH ไม่มิดชิดว่า หุ้นส่วนคาดคะเนงานครึ่งหลังพรรษา 2563 ควรปรับตัวดีขึ้นกระทั่งระยะกึ่งแรกชันษานี้ ด้วยเหตุที่เป็นตอนๆไปสู่ฤดูกาล (ไฮภาษาซีซัน) สรรพสิ่งอุตสาหกรรมมีผู้ลงมาชดใช้บริการในโรงหมอครอบครองมากมาย นอกจากนี้อีกทั้งมีสิทธิ์ผลรวมจากงานแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) แห่งหนเริ่มคลี่คลายยอม ซึ่งก้องกังวานได้มาขนมจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่แห่งหนประกอบด้วยตำแหน่งงานทวีแห่งชั้นที่ลุ่ม กอปรกับดักจำนวนผู้แห่งหนหายจากโรคดังกล่าวดำรงฐานะจำนวนมาก ควรลุ้นสนับสนุนแจกคนป่วยหาญเข้ามาใช้คืนบริการในที่โรงพยาบาลสมบูรณ์ ตอกย้ำรายได้ติดสอยห้อยตามจินตนาการ อย่างไรก็ตาม ในที่ปี 2563 กงสีเชื่อว่ารายได้ยังคงใหญ่ติดตามเป้านิ่งที่ตั้งวางเช่น 25-30% เมื่อเทียบกับดักพรรษา 2562 ที่ประกอบด้วยรายได้ราว 1.59 โพกหัวโล้นบาท โดยความโน้มเอียงคนป่วยเงินสดยังประกอบด้วยทิศทางอยู่ในเกณฑ์ที่งดงาม ประกอบกับดักผู้ป่วยสถานที่ใช้คืนสิทธิ์ประกันต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการงานยังสมรรถสั่งการว่าการทุนเดิมต่างๆ ได้ประการมีประสิทธิ์ทิวทัศน์ ล่าสุดสัดส่วนเงินรายได้สรรพสิ่ง LPH จำแนกดำรงฐานะ คนป่วยชนิดตัวเงิน 60% รายได้ขนมจากคนเจ็บประกันสังคม 40% โดยผิถือเอาเฉพาะเจาะจงณส่วนของผู้ป่วยแห่งหนมีโควต้าอยู่กับดักมุข LPH ณ ในที่ ปลายปี 2562 พบตวาด มีผู้เอาประกันตัวประมาณการ 161,000 คน หมายรวมอีกทั้งประกอบด้วยหลักการนูนขอเกี่ยวโควต้าวันหน้าประเทือง อวดงบQ1ใหญ่20.79% ซีกงบการเงินสิ้น3 เดือน 1/2563 หุ้นส่วนประกอบด้วยกำไรสุทธิ 42.84 กล้อนบาทา เปรียบเทียบกับดักช่วงเดียวกันสิ่งของปีก่อนสถานที่มีกำไรสุทธิ 35.46 เลี่ยนบาท หรือไม่ก็ตรึกตรองเป็นการก้าวหน้า 20.79% เพราะว่ามาจากเงินรายได้เสาจากการดำรงพยาบาลเติบโตรวม 10.04% มาจากการเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ของสปส.แห่งชันษา 2563 ด้วยกันการเจริญไม่ว่างเว้นสรรพสิ่งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง กระนั้นก็ตาม ผลกระทบสิ่งของเหตุการณ์งานระบาดสิ่งของเชื้อโรคโควิด-19 มีผลกระทบผู้ใช้บริการบางส่วนเลื่อนที่การเข้าใช้คืนบริการที่ไม่กะทันหันหรือว่าจำเป็นให้กำเนิดเจียรก่อนกำหนด สำหรับรายได้งานให้บริการสรรพสิ่งหุ้นส่วนแยกย่อย กงสี ศูนย์รวมห้องทดลองด้วยกันการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์และการเกษตรแห่งหนเอเซีย จำกัด (AMARC) ก้าวหน้าขึ้น 12.60% ดังที่เป็นการให้บริการตรวจสอบพินิจพิจารณามุขห้องทดลองแบ่งออกกับดักผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยกันอาหาร ซึ่งจำเป็นและยังคงจำเป็นต้องลงมืออย่างต่อเนื่องขนาดที่สิงสู่แห่งภาวะโรคระบาด ปีกนักวิเคราะห์ หุ้นส่วนหลักทรัพย์ เคจีไอ (แหลมทอง) ขีดคั่น (มวลชน) กล่าวว่า ฝ่ายพินิจพิจารณาประกอบด้วยแนวคิดดำรงฐานะบวกดามหุ้น LPH ดังที่ประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 เก็บระดับ 142 เลี่ยนพระบาท เจริญ 29% จากพรรษา 2562 ปฤษฎางค์ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมมีมติเพิ่มค่ารักษาชันษา 2563 แบ่งออกกับดักบริการในที่ซีกสรรพสิ่งการรักษาทั่วไป (basic capitation) อีก 140 พระบาทประกบราย เป็น 1,640 บาทา ทวีราว 9.3% จาก 1,500 ในที่ปี 2562) ประกอบกับ “High Cost Care” (HCC) ครอบครอง 746 บาทดามรายประกบพรรษา ทวี 16.6% จากปีก่อน ขณะเดียวกันมุขประกันสังคมนั้นยังมีการเพิ่มค่าพิทักษ์ณส่วนสรรพสิ่ง 26 โรคเรื้อรังเป็น 453 บาทาต่อรายดามปี พอกพูน 1.3%ซึ่งพอๆ กับตวาดมีการปรับพอกพูนอัตราการรักษานางพยาบาลไตรรายการเสานี้ 9.7% ดำรงฐานะ 2,839 บาทา (จากเก่าแก่ 2,587 บาทา) แล้วจึงทำเอาฝ่ายวิเคราะห์นึกดูแหวประเด็นตรงนี้จะเป็นปัจจัยรวมดามกำไรปี 2563เพราะฝ่ายพินิจพิจารณาคาดคะเนตวาดรายได้จากประกันสังคมจักคิดดูเป็นสัดส่วนถึง 38% สิ่งของรายได้ร่วมขนมจากธุรกิจโรงพยาบาลของ LPH อีกทั้งมุขทิศพินิจพิจารณาเชื่อผลกระทบกระเทือนด้านลบออกขนมจากบริการ HCC จักลดลงในที่อีก 2-3 พรรษาข้างหน้า เมื่อวัดกับดักช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนสอยเป้านิ่ง5.70 บริษัท เพราะฉะนี้ จากปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้ว กอปรกับดักธุรกิจประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานสถานที่แข็งแกร่ง แล้วก็ตีราคาเป้าหมายใบหุ้น LPH ไว้ระดับ 5.70 บาท รวมถึงแบ่งออกคำแนะนำ “จับจ่ายใช้สอย” เอกสารถือหุ้น LPH