LPN Wisdom กะตลาดอสังหาฯ ฟื้นช่วงหลังสิ่งของพรรษา 2563

251234_2020images5936fb1c-fc10-454c-b2c7-18791146c8f8

กงสี ลุมพีนี วิเป็นอม แอนด์ โซลูชั่น กำหนด กะตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวแห่งช่วงหลังของปี 2563 ปฤษฎางค์สถานการณ์แพร่เชื้อของโคโตควรไวรัส 2019 (โคตัก-19) มีแนวโน้มแก้ปัญหา กับกำลังซื้อเพื่อที่จะการพักอาศัยยังคงมีสิงสู่ในที่ตลาดภายหลังที่ผู้สร้างอสังหาริมทรัพย์ประกาศผลการดำเนินงาน3 เดือนแต่ต้นยังคงมีความเก่งกาจแห่งงานค้ากำไร(Net Profit Margin) แบ่งอยู่แห่งหนร้อยละ 13.81 ผู้เป็นใหญ่ร้อยกรองศักดิ รักษาไชยชาติชั้น เอ็มดี กองกลาง อาบันมอ้วนนี วิยังมีชีวิตอยู่โกง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) กองกลางปีกการวิจัยด้วยกันปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในเครือ กงสี เล็กล.พี.เอ็นมันสมองสะอาดเวลลอปเมนท์ ขีดคั่น(มวลชน) หรือว่า PN กล่าวว่า ถึงผลการดำเนินงานไตรมาสแต่ต้น พรรษา 2563สิ่งของบริษัทอสังหาริมทรัพย์สถานที่จดทะเบียนสิงสู่ในที่ตลาดหุ้นแห่งแหลมทอง 29 กองกลาง จักมีรายได้รวม 59,207.66 ล้านบาทา ลดน้อยลงที่สัดส่วนอัตราร้อยละ 30.43 กับกำไรสุทธิ 8,176.88 กล้อนพระบาท ปรับนิสัยลดน้อยลงร้อยละ 40.68ครั้นเปรียบกับดักไตรมาสแรกของชันษา 2562 ก็ตาม แต่ครั้นวัดความเก่งกาจแห่งการเอากำไร (Net Profit Margin)สิ่งของกงสีอสังหาริมทรัพย์สถานที่ตีทะเบียนสิงสู่ในที่ตลาดหุ้นแห่งแหลมทอง ยังคงสามารถรักษาระดับความเก่งกาจแห่งงานค้ากำไรเฉลี่ยอยู่สถานที่อัตราร้อยละ 13.81 ซึ่งถือว่าอีกต่างหากอยู่ที่ระดับสูงพอเปรียบกับอุตสาหกรรมอื่น ยิ่งไปกว่านั้นความเก่งกาจแห่งการเอากำไรแห่งหนยังคงสิงสู่ในที่ระดับสูงต่อจากนั้น สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้ผลิตอสังหาริมทรัพย์ ที่ ยุติวันที่ 31 มีนาคม 2563ถัวเฉลี่ยอีกทั้งแย่ 2:1 เสมอ ซึ่งสะท้อนจดความแข็งแกร่งทางการเงินสิ่งของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในที่ตลาดหุ้นแห่งหนไทย ซึ่งผิดแผกจากร้ายแรงเศรษฐกิจในที่ชันษา 2540แห่งสัดส่วนหนี้สินต่อราคาทุนสิ่งของกงสีอสังหาริมทรัพย์ที่หมู่ตอนนั้นประกอบด้วยส่วนสัดดำเกิงพ้นกว่า 2:1 ทำเอาประกอบด้วยความเสี่ยงในที่การก่อกิจธุระเมื่อพบเห็นกับดักภาวะเศรษฐกิจเล็กลง ความแข็งแรงขมังทางการเงินสิ่งของผู้สร้างอสังหาริมทรัพย์ดังที่กล่าวมาแล้ว ทำเอาถึงแม้จักพบเห็นกับดักภาวะเศรษฐกิจหดเพราะ LPN Wisdom คาดการณ์ดุเศรษฐกิจแหลมทองจักติดลบคาดคะเนเปอร์เซ็นต์ 5-7ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสภาพการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยจะติดลบแห่งเปอร์เซ็นต์ 5-6 สรรพสิ่งสภาปฏิรูปเศรษฐกิจกับสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลมอบกิจธุระอสังหาริมทรัพย์ในที่พรรษา 2563มีแนวโน้มติดลบในที่สัดส่วนร้อยละ 15-20 ครั้นวัดกับดักชันษา 2562 ก็ตาม แม้ว่า LPN Wisdom ถือใจแหวแบบสร้างทางการเงินสถานที่เข้มเเข็งสิ่งของผู้ผลิตอสังหาริมทรัพย์ เป็นพิเศษกองกลางแห่งดำเนินกิจธุระเพราะว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เข้าสังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งอยู่แห่งบัญชีชื่อใบถือหุ้นจีรังหรือไม่ก็ Thailand Sustainability Investment (THSI) จะสมรรถสร้างเงินรายได้ ยอดขาย ด้วยกันพิทักษ์อัตราการทำกำไร ในที่ห้วงเวลาแห่งเศรษฐกิจชะลอตัว ในเวลาเดียวกันขนมจากการพินิจพิจารณากำลังซื้อที่3 เดือนแต่ต้นสิ่งของปี 2563 พบพานดุ ความมุ่งมาดปรารถนาซื้อเพื่อจะการอยู่อาศัยยังคงประกอบด้วยกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องตลอดแนวยาวกับอาคารชุดเพื่อจะการพักอาศัย เงินรายได้สถานที่น้อยลงสรรพสิ่งผู้สร้างอสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยอัตราร้อยละ 30.43 ในที่ไตรมาสแต่ต้นเป็นผลมาจากงานแห่งหนไม่สามารถแดงบ้านปันออกกับดักผู้ใช้จากต่างชาติแห่งไม่สามารถลงมาเกดอาคารชุดได้มาตามเค้าโครงแปะเก็บซึ่งเป็นผลขนมจากงานแพร่ระบาดของเชื้อโรคงัวโพง-19และบางส่วนดำรงฐานะกลุ่มผู้ซื้อแห่งหนจับจ่ายใช้สอยเพื่อการลงทุนแห่งหนชะลอการลงทุนแห่งวิสัยที่เป็นไปแห่งหนเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ความโน้มเอียงการแพร่เชื้อสิ่งของไวรัสงัวตัก-19 ในประเทศประเทศไทยสถานที่มีแนวโน้มคลี่คลาย และคาดคะเนดุจะสมรรถปลดล็อกคว้าหมดไตรมาส 2 สิ่งของปี 2563 ทำเอา LPN Wisdom คาดคะเนว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จักค่อยๆ ฟื้น ในที่ไตรมาส 3 กับไตรมาส 4ของชันษา 2563เพราะว่ากะแหวผู้ผลิตอสังหาริมทรัพย์จะทยอยเริ่มแผนนวชาตที่ไตรมาส 3 ด้วยกัน3 เดือน 4 สรรพสิ่งชันษา ภายหลังที่เหนี่ยวรั้งแบบอย่างเปิดฉากโครงการนวชาตในที่3 เดือน 2 ของปี 2563 LPN Wisdom คาดคะเนว่าจะประกอบด้วยจำนวนการเปิดตัวแผนใหม่ที่ชันษา 2563 จะสิงสู่แห่งหน 50,000-55,000 ยูนิต คิดดูดำรงฐานะราคา 175,000-190,000 เลี่ยนบาทา หรือไม่ก็ลดน้อยลงอัตราร้อยละ 50-55 เมื่อเปรียบเทียบกับดักระยะห่างเดียวกันสิ่งของปี 2562ภายใต้ข้อจำกัดสถานที่พ้นไปงานกระจัดกระจายของเชื้อไวรัส โคตัก-19 ละลอกหญิบ “ถึงทั้งหมดท้องตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นในที่ระยะครึ่งหลังของชันษา 2563 ก็ตามทว่าตามที่จำนวนผลิตภัณฑ์คงเหลือและแผนการถิ่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของผู้ผลิตอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีมูลค่ารุ่งเรือง เฉพาะ 29 กงสีตีทะเบียนที่ตลาดค้าหุ้นแห่งประเทศไทยมีจำนวนผลิตภัณฑ์ยังเหลือกับแผนถิ่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา แห่ง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2562 รุ่งเรืองถึง 576,406 ล้านพระบาท หรือไม่ก็พอกพูนอัตราร้อยละ 6.74 จาก แห่ง ปลายปี 2562 ซึ่งต้องใช้เวลาที่การทำการค้าไม่ใช่หยอกกว่า 36 ดวงเดือน ทำเอาความโน้มเอียงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จักรีบทำการค้าแผนเดิมที แทนงานดึงขึ้นแผนนวชาต จะอย่างไรก็ตาม จะประกอบด้วยบางกองกลางสถานที่ยังคงรั้งขึ้นแผนการนวชาตแห่งโปร่งใสทำเลสถานที่มีกำลังซื้อรุ่งเรือง เป็นพิเศษโครงการแนวยาวทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ แห่งหนมีความปรารถนาดำเกิง ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้สถานที่แปรไปติดตามครรลองการดำเนินชีวิตในที่ทางธรรมดาใหม่ (New Normal) แห่งหนหวังเนื้อที่จับจ่ายใช้สอยเพิ่มพูนตอบโจทย์ธุรกิจแห่งหนบ้าน(Work From Home) แห่งกำลังตกเป็นครรลองธุรกิจรูปแบบนวชาต พระขนองงานแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อไวรัสโคโพง-19 แห่ง LPN Wisdom หลงเชื่อแหว ธุรกิจสถานที่นิวาสสถานจะยังคงอยู่แม้จะปราศจากการกระจายเชื้อสรรพสิ่งไวรัสวัวตัก-19 จึ่งตาม” อธิปเขียนศักดิ์ รายงาน