PRM โบรกเชียร์จับจ่ายใช้สอยเป้านิ่ง 9.70 บ., คาดคะเนกำไรสุทธิ Q2-Q3/63 ทำสถิติเลิศใหม่ได้ต่อเนื่อง

256077_2020images20a422e4-747d-4e78-9834-026f5ec6c17b

ทันใบหุ้น –รบราโคตัก –หุ้นส่วนหลักทรัพย์ เคหนบี (แหลมทอง) จำกัด ระบุจด PRM ตวาดขนมจากงานยกเลิกเคอร์ฟิว, มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และกะแหวจะมีการดึงขึ้นน่านฟ้าในที่ 3Q20จักมีผลกระทบให้การเดินทางด้วยรถและเครื่องบินกลับก้าวหน้าขึ้นไป ด้วยกันเป็นเหตุให้จำนวนรวมการติดต่อน้ำมันเชื้อเพลิงปรับพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ดังนี้ ส่วนสัดการติดต่อน้ำมันรถของดารณี domestic trading เป็นประจำจักแบ่งเรื่อยๆเลี่ยนน้ำมันดีเซล 50%, เบนซิน 30%กับน้ำมันเครื่องร่อน 20%ซึ่งดิฉันเก็งตวาดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลกับเบนซินซึ่งดำรงฐานะส่วนสัดใหญ่จะหวนกลับฟื้นได้มาเร็วจากแห่งหนชะลอตัวใน 2Q20 ระหว่างที่จำนวนรวมการใช้คืนน้ำมันเครื่องเหาะแห่งหนในที่ 2Q20ปรับพฤติกรรมลดลงยิ่งนัก ซึ่งจากข่าวสารสิ่งของ AOT ทำเอาอีฉันคะเนว่าปริมาณเที่ยวบินในที่ 2Q20E จะ -90% YoY, -89% QoQ ทว่าอีฉันคะเนตวาดใน 3Q20E จักลดลงเหลือ -72% YoY ทว่าฟื้นตัว +188% QoQ ซึ่งจะส่งผลปันออกแนวโน้มผลการดำเนินงานของเรือ domestic trading จักหวนกลับฟื้น 3Q-4Q20E กลับฟื้น QoQ คว้าสม่ำเสมอ กับเติบโตในปี 2021E ดิฉันยังคงคะเนกำไรสุทธิชันษา 2020E-21E ที่ 1.22โพกผ้ากล้อนบาทา (+19% YoY) ด้วยกัน 1.46โพกผ้ากล้อนตีน (+20% YoY) เป็นลำดับ โดยในพรรษา 2020E จะได้เงินเสียเงินรวมขนมจากธุรกิจเรือ FSU ที่มีการเกลี่ยขึ้นค่าเช่าเรือ 6 ลำ จากทั้งเพ 8 ลำ เพราะว่าค่าเช่าดารณีปรับขึ้นหาร +28%ซึ่งดำรงฐานะสัญญาเช่าระยะยาว 1 พรรษา ซึ่งจักยังส่งผลบวกต่อเนื่องในพรรษา 2021E กับกิจธุระ domestic trading จักกลับมาดีขึ้นแห่งปีหน้า ซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์ทำสถิติเลิศนวชาตต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ในพรรษานี้ PRM อีกต่างหากมีแผนขยายกองเรือเพิ่มพูน โดยส่วนใหญ่จักเป็นงานดารณี int’l trading และเรือ FSU เป็นหลัก เช่นนี้ อิฉันคะเนความโน้มเอียงกำไรสุทธิ 2Q20E จะทำสถิติเลิศใหม่คว้าอย่างกับ 300กล้อนตีน ขนมจากผลบวกเรือ FSU สถานที่มีงานเกลี่ยค่าเช่าดารณีเพิ่มขึ้น ด้วยกันประมาณตวาดผลกระทบกระเทือนขนมจากอัตราแลกเปลี่ยนจักไม่เต็มที่เสมอเหมือนในที่ 1Q20ที่มี FX loss -77กล้อนพระบาท หมายรวมความโอนเอียงกำไรสุทธิ 3Q20E จะอีกทั้งทุเลาอย่างต่อเนื่อง ขนมจากธุรกิจเรือ domestic trading จักกลับมาฟื้นตัว ตีราคาเป้าหมายที่ 9.70 ตีน พิง 2020E PER สถานที่ 20 เสมอ (-0.25SD below 2-yr average PER) โดยมี key catalyst ขนมจากดารณี FSU สถานที่ประกอบด้วยงานทำให้เสมอค่าเช่าเรือขึ้นไป กับงานดารณี domestic trading ที่เริ่มมีแนวโน้มกลับปรับพฤติกรรมดีขึ้น ซึ่งจะทำเอากำไรสุทธิ 2Q-3Q20E สร้างสถิติเลิศนวชาตได้ไม่ว่างเว้น ขณะเมื่อ key risk จากการแห่งหนอาจมีผลกระทบเข้าเนื้อจากการค้าขายเรือ FSO