PSH ใส่ใจพนักงาน ตั้งหน้าก่อสร้างงานประการมีความสุข ไปสู่หน่วยงานจิรัง

258824_2020imagesd2180f37-cbc5-4f1e-940c-ee6d57a85106

ทันใบถือหุ้น-สู้โควิด : พืชพันธุ์ให้ความสำคัญกับทรัพยากรคนซึ่งดำรงฐานะกลไกหลักที่การขับกรีธาหน่วยงานสู่อธิคม ใส่ใจสอดส่องพนักงานเพื่อการทำงานชนิดมีความสุขปัจจุบันจ้าพิธีรีตองขอบคุณและเทิดทูนเกียรติครบถ้วนแยกออกทองและเงินสดอายุมากเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ ด้วยกันเจ้าหน้าที่ที่ทำการร่วมกับพืชพันธุ์มายาวนาน 10 ด้วยกัน 20 พรรษา รายปี 2563 จำนวน 84 มนุช โดยมี นายกาญจนามา กระบวรเหล่ากอ ประธานกรรมการจัดการ กับประธานบุคลากรว่าการกลุ่ม หุ้นส่วน พืชพันธุ์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำรงฐานะสำคัญณแบบแผน เพื่อจะขอบคุณ และเทิดคดีโหมของพนักงานแห่งรวมสร้างอธิคมด้วยกันเกียรติคุณให้อายุมากบริษัทกระทั่ง 27 ชันษาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้อีกทั้งให้ความสำคัญดามการศึกษากับลูกชายสิ่งของเจ้าหน้าที่ เพราะว่าคว้าแจกทุนเล่าเรียนแก่บุตรชายของบุคลากรแห่งหนส่งผลการศึกษาบริสุทธ์ กิริยามารยาทดีงามเป็นประจำอย่างต่อเนื่องรายปี เนื่องด้วยณชันษา 2563 นี้ ได้ให้ทุนเล่าเรียนปริมาณ 89 ทุนจำแนกครอบครองราคาต้นทุนกราบเรียนดี จำนวน 25 ราคาทุน และราคาต้นทุนช่วยเหลือการหาความรู้ จำนวน 64 ทุน เพื่อสำเร็จแบ่งเบาภาระสิ่งของผู้นำ กับแยกออกโอกาสทางการทำความเข้าใจแห่งดีขึ้นอายุมากนักเรียนนอกจากนี้พืชพันธุ์อีกต่างหากให้ความสำคัญกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ณปีกอื่นๆ เป็นต้นว่า การจัดตั้งเงินทุนสำรองเลี้ยงชีวิตเจ้าหน้าที่ การทำรับรองสุขภาพพวกแยกออกกับดักเจ้าหน้าที่ เจ้าบ่าวเจ้าสาวและบุตรชายการสืบสวนสุขภาพอนามัยประจำปีด้วยกันงานแจกอำนาจบุคลากรสารภาพส่วนลดในการจับจ่ายที่อยู่อาศัย เป็นอาทิ โดยงานแจกผลประโยชน์กลุ่มนี้ก่นสร้างความสบายในสำนักงาน เพื่อนำไปสู่งานไปการงานแห่งประสบผลสำเร็จประการจีรังถัดจาก