TISCO คุณลักษณะสมบัติเข้มเเข็ง ปันผลสะอาด 9.6% นำทางซื้อ เป้านิ่ง 84 บริษัท

242038_2020images062ad56d-2a3f-4b5a-92bf-c245c7aa01b6

ทันใบหุ้น – สู้รบวัวโพง – หุ้นส่วนหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ระบุจรด TISCO ว่า เชื่อแหวมาตรฐานการยินยอมสินเชื่อสถานที่ระมัดระวังในที่ระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลแยกออกการเสี่ยงปีกคุณค่าสินทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดักศัตรู นอกจากนี้ TISCO จักรับประโยชน์ขนมจากอัตราค่าดอกเบี้ยที่ต่ำในทางสรรพสิ่งต้นทุนทุนรอนสถานที่ลดน้อยลง คงทนคำแนะนำจับจ่าย สนนราคาจุดหมายปลายทาง 84 พระบาท (P / BV ชันษา 2563 ที่ 1.7 เสมอ ROE 16.3%) หุ้น TISCO จักขึ้น XD เงินปันผลแห่งหน 7.75 บาทา/ใบหุ้นแห่งวันที่ 27 เม.ย. คิดดูเป็นตำแหน่งปันผลทดแทน 9.6% อิฉันเห็นว่าอัตราเงินปันผลแห่งหนงดงามและแนวนโยบายการจัดตั้งขึ้นสำรองแห่งหนประหยัดคำจะจำกัดความเผชิญดูจ้ะลง ขณะเมื่อกำไรน้อยลง 14% YoY กับ 20% QoQ ครอบครอง 1.48 โพกผ้ากล้อนบาทา (ผลประโยชน์ดามหุ้น = 1.85 ตีน) ใน3 เดือน 1/63 ต่ำกว่าประมาณของอิฉัน 9% ขนมจากการจัดตั้งขึ้นจองเลิศ ผลประกอบการ3 เดือน 1/63 คิดเป็น 23% แม้ว่า PPoP เพิ่มพูน 25% YoY ด้วยกันทบทวนดูเป็น 30% สรรพสิ่งประมาณปี 2563 สิ่งของอิฉัน สินเชื่อน้อยลง 1% YoY ด้วยกัน 2% QoQ นำเพราะว่าสินเชื่อรถยนต์กับสินเชื่อฟลอร์เรือแพลุกลี้ลุกลนสั้นเข้าติดสอยห้อยตามงานเสพในประเทศสถานที่ท้อแท้ ขณะเมื่อสินเชื่อแปะโป้งทะเบียนรถก้าวหน้า 3.4% QoQ ดังที่กลอุบายงานขยายข่ายงาน NIM เพิ่มพูน 36bp QoQ ดำรงฐานะ 4.56% ต้นเหตุหลักมาจากผลประโยชน์สินเชื่อที่ดอนขึ้นจากงานเพิ่มพูนสรรพสิ่งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถด้วยกันต้นทุนเงินทุนสถานที่ลดน้อยลงจากการตัดทอนเงินปากถุง FDIF ขณะที่ Non-NII ลดลง 4% YoY กับ 24% QoQ เนื่องจากค่าธรรมเนียมงานทำรับรองผ่านธนาคารลดลงด้วยกันบังเกิดผลเข้าเนื้อจากงานสร้างตลาดเนื่องจากค่าใบหุ้นน้อยลง OPEX น้อยลง 14% YoY เนื่องจาก TISCO ประกอบด้วยงานบันทึกโสหุ้ยสถานที่เกี่ยวพันกับผลกำไรพนักงานในที่3 เดือน 1/62 TISCO หนังสือจัดตั้งขึ้นจองสถานที่ 1.05 โพกหัวเลี่ยนพระบาท (ต้นทุนเครดิต 1.75%) แห่งไตรมาส 1/63 ซึ่งหมายรวมสำรองสามัญ 472 กล้อนพระบาท สำรองเลิศ 840 โล้นตีนด้วยกันจองเมียเก็บแดงกลับจำนวนรวม 262 โล้นบาทา ในที่ สิ้นปี 2562 TISCO มีสตางค์จองส่วนเกิน 2.1 โพกผ้าโล้นตีนด้วยกันจักทยอยนางกลับมาแห่งยุค 2 พรรษา (262 โล้นบาทาต่อ3 เดือน) จากกำหนดเดิม 5 ชันษา มาตราส่วน NPL มากขึ้นครอบครอง 2.56% ขนมจาก 2.40% ในที่3 เดือน 4/62 ในขณะที่ NPL coverage ทวีคูณ 6bp QoQ ดำรงฐานะ 190% เทศมนตรีระบุว่าการริเริ่มตั้งขึ้นสำรองดีเยี่ยมเป็นส่วนใหญ่ครอบครองเพราะว่าความคาดหมายล่วงหน้ากับงานเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งหนปรับเปลี่ยนดำรงฐานะ -5% (ขนมจาก +2%) แห่งปีตรงนี้ โดยคาดกักคุมว่าสินทรัพย์ก่อตั้งสำรองจะลดลงไปสู่ชั้นปกติสถานที่ 80bp ขนมจากไตรมาส 2/63 เป็นต้นไป แบงค์จะอยู่ยงรักษาอัตรางานจับจ่ายเงินปันผลดอนไว้เนื่องจากชั้นทุนทรัพย์ยังคงดำเกิงสถานที่ชั้น 17% สิ่งของสมบัติเงินทุนชั้นที่ 1