TISCO บล.กสิกรประเทศไทย แนะแนวจับจ่ายใช้สอยเป้านิ่ง 104 พระบาท พระขนองผลกำไร3 เดือน 1/63 ด้อยเก็ง

242038_2020images062ad56d-2a3f-4b5a-92bf-c245c7aa01b6

เท่าทันเอกสารถือหุ้น –รบงัวตัก –กงสีหลักทรัพย์ กสิกรแหลมทอง จำกัด เจาะจงว่าถึง TISCO ดุ ทรงไว้ข้อแนะ “จับจ่ายใช้สอย ” พร้อมด้วยสนนราคาความมุ่งหมายแห่งหน 104 บาทา