VGIดูครึ่งหลังกิจธุระฟื้น ลดงบประมาณลงทุน-ควานหาผู้ซื้อทวี

251872_2020imagesf5988468-1a12-4ecb-9e28-ce946ac4ef01

ทันหุ้น – สู้วัววิด: VGI รับงานกึ่งเริ่มแรกพรรษา 2563/64 ถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือนขนมจากงานแพร่ระบาดเชื้อโรควัวโพง-19 จำนวนเงินโฆษณาหลงเหลือ 1.12 แสนกล้อนตีน ตัวนำ OOH พรรษาตรงนี้ความโน้มเอียงหดตัว 8% เชื่อเหตุการณ์ระบาดเบาบางสนับสนุนผลงานครึ่งหลังฟื้นตัวทุเลาด้วยกันหวนกลับเจริญธรรมดาๆณไตรมาส 4/63/64 ก่ายกอด Backlog ดาน 50% ดูแลจ้าทุนเดิมผ่างบประมาณออกทุนพรรษานี้เหลือหลอ 400 โล้นตีน ผู้หญิงจิตเกษม หมวดสิริมงคล ผู้ดูแลโย่งเลยเวลาการคลัง กงสี วี จี ไอ จำกัด (กลุ่มชน) ไม่ก็ VGI ประเจิดประเจ้อตวาด จำเป็นต้องเห็นด้วยตวาดขนมจากงานแพร่สะพัดสิ่งของเชื้อโรคโคตัก-19 ณตอนที่ผ่านมามีผลต่อผลการดำเนินงาน3 เดือน 1 และ 2/2563/64 (เม.ย. – ก.ย. 63) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำเอาพยากรณ์ว่าจำนวนเงินการโฆษณาในอุตสาหกรรมปี 2563/64 (เม.ย. 63 – มี.ค. 64) จะปรับพฤติกรรมลดน้อยลงลงมาตกค้างสถานที่ 112,000 โล้นบาท จากระยะเดียวกันปีกลายอยู่สถานที่ 124,000 กล้อนบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนำนอกบ้านเรือน (Out of Home media: OOH) แห่งหนประมาณจักติดลบ 8% *ครึ่งหนึ่งข้างหลังเม็งสมบัติคืนสติ จะอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ริเริ่มสะสางลงในช่วงปัจจุบัน เชื่อว่าผลการดำเนินงานแห่งช่วงช่วงหลังงบปี 2563/64 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) จะริเริ่มฟื้นจากจำนวนเงินโฆษณาการที่เริ่มหวนกลับ และจักชัดเจนสุดขอบณระยะ3 เดือน 4/2563/64 (ม.ค. – มี.ค. 64) ก้องกังวานต่อทั้งมวลสิ่งของการงานที่มีการปรับตัวทุเลาในช่วงครึ่งหนึ่งปีขนอง ถึงอย่างไร ในยุคปัจจุบันหุ้นส่วนประกอบด้วยให้คำปฏิญาณโฆษณาการในมือ (Backlog) ประมาณการ 50% สิ่งของรายได้ในปีกลาย ซึ่งดำรงฐานะให้สัญญาสถานที่ไม่ผิดเปลี่ยนที่จำกัดฉายแสงจากณช่วงกึ่งจำเดิมพรรษาตรงนี้จรเป็นครึ่งหลังปีผลัดเปลี่ยน ในเวลาเดียวกันนี้ กองกลางยังคงก้าวหน้าสนทนาเพื่อที่จะคลายฐานผู้บริโภคใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้รุ่งเรืองขึ้น Backlog ให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลงเชื่อว่าพอภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศริเริ่มฟื้นตัวงดงาม เม็ดเงินการโฆษณาจะริเริ่มทยอยหวนกลับเข้ามา ขณะเดียวกันกงสีจะรุกทางการทำการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเจียรติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งหนประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงเจียร ด้วยกันงานสับเปลี่ยนสิ่งของ New Normal เช่นนี้ เงินรายได้ขนมจากทางออนไลน์ยุคปัจจุบันมีส่วนสัดยิ่งกว่า 30% สรรพสิ่งเงินรายได้ร่วม ด้วยกันมีแนวโน้มพองตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กิจธุระ Payment ยุคปัจจุบันประกอบด้วยยอดบัตรดึงขึ้นใช้งานสิงสู่แห่งหน 13 กล้อนใบ กับประกอบด้วยยอดผู้ใช้งาน Rabbit Line Pay ทั้งเพ 7.5 เลี่ยนราย ณระยะที่ผ่านมาตกลงว่าการ Work from Home ทำเอายอดขายค้าขายบัตร Rabbit ลดน้อยลง หมายรวมตำแหน่งงานใช้คืนตั๋วก็ลดลงด้วย ดำเนินต่อไปแห่งแนวโดดกับแห่งจำนวนงานโคจรสรรพสิ่งผู้ใช้น้อยลง เสียแต่ว่าเชื่อว่าตั้งแต่นี้ไปประมาณค้าขายตั๋ว ด้วยกันยอดการใช้งานจักเติบโตดีขึ้น ด้านกิจธุระโลจิสติกส์ ร่วมกับมุข Kerry นั้น ยุคปัจจุบันประกอบด้วยการเจริญแห่งเพิ่มขึ้นชนิดสาวก้าวโจน ซึ่งเห็นว่ากิจธุระด้านนี้มีสิทธิ์อานิสงส์ขนมจากพฤติกรมของผู้บริโภคสถานที่ปรับเปลี่ยนจร New Normal เป็นเหตุให้มนุชสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้น เป็นเหตุให้ช่วงปัจจุบันจำนวนรวมการขนส่งของซื้อของขายทาบทิวาเพิ่มพูนยิ่งกว่า 40 – 50% พอเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับดักปีก่อน **ตัดงบประมาณ400ลบออกมันสมอง ขณะที่การพัฒนาบ้ายสื่อโฆษณาในที่สำนักงานบริการรถไฟฟ้าล่าช้าถูเขียวนอกเหนือและเลยเวลาสีเขียวใต้ ชั้นแรกมองว่าคงจะจำเป็นจะต้องรอคอยให้สำนักงานเปิดให้บริการครบถ้วนทั้งหมดหน่วยงานก่อนกำหนดเก็ง 1 – 2 ชันษา ก็เพราะว่าการทำโฆษณาจักมีประสิทธิภาพเต็มที่สุดขอบก็ต่อเมื่อประกอบด้วยกลุ่มคนพบปะพาหะดำรงฐานะจำนวนมากกับเกิดการรับรู้พาหะ อย่างไรก็ดี ยุคปัจจุบันสิงสู่ระหว่างการเจรจากับดักมุข BTS ด้วยกัน กรุงเทพฯ หรือ กทม. เบื้องต้นกะแหวต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึ่งจะได้มาข้อสรุป ด้วยงบบัญชีณการลงทุนณงบประมาณชันษา 2563/64 ตรงนั้น ชั้นแรกบริษัทกะดุจักเกลี่ยวงเงินลงหลงเหลือ 400 เลี่ยนบาท จากปกติรายปีหารจะสิงสู่สถานที่ 1,000 ล้านบาท หลักเขตๆ จะประสบความสำเร็จนำจรปรับปรุงป้ายสื่อติดสอยห้อยตามสถานีบริการรถไฟลอยฟ้า กับการพัฒนาป้ายตัวนำเดิมแบ่งออกครอบครองป้าย Digital มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนากบิล Data Mining ปันออกประกอบด้วยศักยภาพสมบูรณ์ เพื่อจะรับการพินิจพิจารณาข้อมูล กับเอามาทำให้เรียบชดใช้ให้ธุรกิจสื่อโฆษณามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันกองกลางยังคงให้ความสำคัญแห่งการควบกำกับกับบริหารบริหารทุนโสหุ้ยปันออกสิงสู่แห่งระดับแห่งประกอบด้วยความกลมกลืน เพื่อที่จะตัดทอนความกระทบกระเทือนทาบผลการดำเนินงานแบ่งออกน้อยที่สุด