VGI ปี 64 จะกลับมาฟื้นตัวสะดุดตาใหม่

251872_2020imagesf5988468-1a12-4ecb-9e28-ce946ac4ef01

ทันใบถือหุ้น-สู้รบงัววิด-กงสีหลักทรัพย์ เคหนบี (ไทย) ขีดคั่น ระบุถึง VGI ดุเสนอกำไรสุทธิ FY2020 (Apr 19 – Mar 20) แห่งหน 1,424 โล้นตีน (+29% YoY) สร้างสถิติยิ่งใหม่ และประโยชน์ปกติอยู่ที่ 1,281 โล้นตีน (+16% YoY) กระตุ้นโดย 1) รายได้ร่วมที่ 4,000 ล้านตีน (+11% YoY) เพราะรายได้ digital services แห่งหนปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแห่ง +118% YoY ขนมจากการรับรู้เงินรายได้จาก VGI Digital Lab ครบถ้วนปีแห่ง 377 ล้านเท้า รุ่งเรืองกว่าที่หุ้นส่วนมุ่งมั่นวางแห่งหน 150 ล้านตีน และรายได้ Lead Generation จาก Rabbit group แห่งดี เนื่องด้วยรายได้ OOH media ปรับตัวลง -8% YoY ขนมจากผลกระทบกระเทือนของ COVID-19 ทำเอาจำนวนเงินโฆษณาชะลอตัวประการมีความนัยประธานที่ระยะ 4QFY20 (Jan 20 – Mar 20), มีการแก้ไขตัวนำ transit ณ 4 สถานี และสื่อ office มี Utilization rate ลดน้อยลง ทั้งนี้ utilization rate รวมอยู่แห่งหน 60-65% (FY2019 = 65-70%), 2) gross profit margin อยู่แห่งหน 51.3% น้อยลง YoY ขนมจากทุนที่สูงขึ้นสิ่งของ digital services กับ 3) มีผลประโยชน์เลิศแห่งหน 143 ล้านบาท จาก gain on change in status of MACO แห่ง 550 โล้นตีน กับ non -recurring expenses แห่ง 407 ล้านเท้า เราประกอบด้วยการเห็นไม่เข้าใครออกใครขนมจากการประชุมนักวิเคราะห์ทิวาอังคารที่ผ่านมา (2 มิ.ย. 2020) เพราะว่าประกอบด้วยสาระสำคัญเหตุฉะนี้ 1) ทางผู้บริหารไม่ได้จ่าย financial guidance เนื่องด้วย FY2021E ด้วยเหตุที่เปล่าสามารถประมาณได้ดุสถานการณ์งานกระจายเชื้อของ COVID-19 จักเลิกเมื่อไหร่, 2) ที่ 1HFY21E ผู้บริหารเห็นว่ารายได้ OOH Media ยังคงได้มาผลกระทบกระเทือนจังจาก COVID-19 เสียแต่ว่า digital services จักรับประโยชน์จาก COVID-19 ทั้งนี้ VGI คว้าตัดทอนผลกระทบขนมจาก COVID-19 อีกด้วยงาน maintain backlog ซึ่งยุคปัจจุบัน มียอด booking กว่า 50% พอเทียบกับ FY2019/20 และ cost saving จากงานตัดทอนค่าเช่าจากตึกปะปนกัน, ตัดทอนคุณค่า maintenance, 3) มี credit line เพียงพอ ยุคปัจจุบันสิงสู่ที่ 4 โพกล้านเท้า อีกทั้ง VGI พยายามใช้ cash flow from operation เพียงนั้น โดย ใน หมด 4QFY20 มี D/E ratio พาง 0.1x กับ 4) ความกระทบกระเทือนขนมจาก TFRS 16 ไม่พ้น 10 โล้นตีน แต่ EBITDA จักทำให้เรียบทวีที่ 70 ล้านบาท เนื่องด้วย IFRS 9 เปล่าส่งผลกระทบทาบ P&L เราปรับคาดผลประโยชน์ธรรมดาๆ FY2021E ลง -34% เพื่อที่จะก้องกังวานผลกระทบกระเทือนจาก COVID-19 หัวนอนปลายตีนโคนตวาดคาด ทำให้จำนวนเงินการโฆษณาฟื้นเลยกำหนด โดยปรับเงินรายได้รวมยอม -37% โดยเราประมาณการแหว1QFY21E (Apr-Jun 2020) ผลประกอบการจักแจะตรากตรำสุดๆขนมจากเศรษฐกิจแห่งชะลอตัวและ Ridership สิ่งของ BTS แห่งน้อยลง กับจักกลับมาสู่ชั้นสามัญณ 2HFY21E (Oct 2020 – Mar 2021) เป็นต้นไป ฉันประเมินกำไรธรรมดาๆ FY2021E ที่ 758 กล้อนเท้า (-47% YoY) บนสมมติฐาน 1) เงินรายได้รวมอยู่ที่ 3,081 โล้นตีน (-23% YoY) เพราะเงินรายได้ลดลงในทั้งปวงตัวนำขนมจากผลกระทบสิ่งของ COVID-19 ที่ช่วง 1QFY21E กับงานประกาศใช้พรกรัมรีบด่วน, 2) Gross profit margin แห่งหนปรับตัวลดน้อยลง ขนมจาก Utilization rate แห่งหนน้อยลง และ 3) รับทราบส่วนแบ่งผลประโยชน์ขนมจาก Kerry ที่มากขึ้น เรากะจำนวนประโยชน์จาก Kerry อยู่แห่ง 50% ของกำไรสุทธิ VGI ด้วยเหตุที่ Kerry ได้ประโยชน์ขนมจาก new normal เป็นพิเศษระยะ COVID-19 กระจัดกระจาย เราคิดว่า FY2021E มิได้ชันษาแห่งดีงามสรรพสิ่ง VGI จากผลกระทบกระเทือนของ COVID-19 แต่ว่าเราศรัทธาดุ VGI จะหวนกลับเติบโตสาวก้าวกระโจนณ FY2022E เพราะฉันกะผลประโยชน์ธรรมดาๆ FY2022E แห่งหน 1,169 ล้านตีน (+54% YoY) บนบานศาลกล่าวข้อสมมติ 1) เงินรายได้รวมปรับนิสัยทวี +26% YoY ขนมจากรายได้ OOH media (+26% YoY) ด้วยกันเงินรายได้จาก digital services +25% YoY ขนมจากงานพองตัวสรรพสิ่งจำนวนเงินการโฆษณา online, 2) gross profit margin ขยายตัวสิงสู่ที่ 51.8% กับ 3) จำนวนผลประโยชน์จาก Kerry ที่มากขึ้น +37%YoY ฉันเปลี่ยนแปลงราคาจุดหมายปลายทาง FY2021E ยอมเป็น 8.80 เท้า (เก่าก่อน 9.10 บาท) พิง SOTP แบ่งครอบครองค่าจากการงาน VGI = 6.60 ตีน (นั่งพิง DCF), มูลค่าจากการลงทุนณ PLANB = 0.60 บาท (พิง ราคาเป้าหมาย PLANB = 7.00 บาท) และค่าเงินสะสมที่ KERRY 1.60 เท้า (พิง PER 37x) เรา re-rate PER สรรพสิ่ง Kerry เพิ่มขนมจากดั้งเดิมพิง PER35x เพื่อก้องกังวานการก้าวหน้า FY 2020-22E CAGR 43% อย่างไรก็ตาม แม้ FY2021E หามิได้พรรษาที่บริสุทธ์สิ่งของ VGI จากความกระทบกระเทือนสรรพสิ่ง COVID-19 แต่ว่าฉันเชื่อตวาดผลประกอบการ VGI จักกลับฟื้นเด่นซ้ำณชันษา FY2022E (+54% YoY) จากความเป็นผู้นำสื่อ Transit media กับการ Synergy กับดัก PLANB เราคาดดุ VGI จะสามารถ capture จำนวนเงินการโฆษณาแห่งหนกลับฟื้นตัวที่ FY2022E Key risks: เม็ดเงินโฆษณาการแห่งหนชะลอตัวกว่ากะ, COVID-19 กระจัดกระจายยาวนานกระทั่งคาด